Meny
2017 - Trygve Slagsvold Vedum på stand på Karl Johan

Klar, ferdig, VERV!

Våre 10 beste vervetips

1.           Tør å spørre!

Mange kan gjerne tenke seg å bli medlem i partiet, de må bare bli spurt først. Det kan gjerne være litt skummelt å aktivt oppsøke organisasjonen og melde seg inn på egenhånd. Om du blir spurt, får høre litt mer om politikken og om medlemskap, samt får noen å diskutere politiske standpunkt med, så blir terskelen for å si ja lavere.

2.           Snakk med folk du kjenner.

Hør med venner, familie, medelever, kollegaer, eller folk man trener eller er frivillig sammen med. Folk man treffer jevnlig har man god anledning til å prate politikk med, spør dem hva de mener om våre kjernesaker, og utfordre dem til å melde seg inn.

3.           Hør hva folk er interessert i.

Politikk er dagligdagse ting som påvirker oss alle i hverdagen. Ut i fra livssituasjon og interesser har man ulike saker man er opptatt av. Husk at nesten alt er politikk, så selv om man tenker at man ikke er politisk interessert er man gjerne opptatt av politiske saker likevel. Prøv å finne ut hva disse er, spør og lytt!

4.           Forklar hva Senterungdommen og Senterpartiet står for.

Folk flest har gjerne ikke detaljert kjennskap til hva alle partiene står for, fortell derfor litt om partiet. Når man kommer i prat vil man gjerne innse at de er mer enige med oss enn først antatt. Prøv gjerne å forklare hva partiets politikk er på de temaene de selv er opptatt av.

5.           Fortell gjerne hvorfor du selv ble medlem.

Hva er din hjertesak, og hvorfor er Senterpartiet det partiet som best ivaretar eller jobber med denne saken?

6.           Tenk lavterskelaktivitet!

Inviter dem på møte. Politisk engasjement trenger ikke å være høytsvevende ideologiseminarer eller dyptgående politisk teori. Informasjonskveld om et aktuelt politisk tema er gjerne mer spennende for folk å delta på. Inviter en lokalpolitiker, en Senterpartist eller en som jobber med temaet til å holde en innledning, etterpå kan man diskutere det man har lært. Husk enkel servering!

7.           Fortell hvilke muligheter og tilbud man får som medlem

Hvert medlemskap i Senterpartiet gjør partiet sterkere og bedre rustet til å oppnå gjennomslag for våre politiske mål og ønsker for et bedre samfunn, lokalt, nasjonalt, og internasjonalt. Som medlem i Senterpartiet får man muligheten til å være med å utform morgendagens politikk. I tillegg til det er det både sosialt og lærerikt.

8.           Husk at man ikke trenger å være aktiv!

Vi trenger også medlemmer som ikke ønsker å være aktive, men som støtter partiet gjennom sitt medlemskap. Man trenger ikke å stå på valglista for å være medlem. Alle skal få være med på akkurat det de selv ønsker, medlemskap på egne premisser.

9.           Det er enkelt å melde seg inn; vis betalingsløsningen på vipps.

Søk opp Senterpartiet på vipps og kjøp medlemskap raskt og enkelt!

10.         Enormt medlemspotensiale!

Husk at det er mange flere nå som kan tenke seg å være medlem i Senterungdommen og Senterpartiet. Basert på stemmetall i fjorårets lokalvalg har vi et svært medlemspotensiale. 386 350 personer stemte på oss, det er 386 350 potensielle lagspillere. Så tør å spørre, lykke til!