Meny

Folk flest får skatte- og avgiftslette med Sp

Folk flest får skattelette med Senterpartiets budsjettforslag for 2020; inntektsgruppene opp til 750.000 kr får skattelette, de rikeste må betale mer.

Senterpartiet viderefører skattene på et stabilt nivå. Vi foreslår en skatteprofil med tydeligere omfordeling fra dem som har aller mest til folk flest, og med en bedre geografisk profil.

Senterpartiet ønsker et skattesystem som belønner arbeid, innsats og initiativ, og der skattebyrden fordeles etter evne. Vi er uenig i regjeringens politikk med bruk av usosiale avgifter som rammer folk flest for å finansiere store skattelettelser til de som har aller mest.

Gjennomsnittsarbeideren vil tjene ca. 585 000 kr i 2020 og vil oppnå en skattelettelse på ca.
1600 kr med Senterpartiets opplegg jamført med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Samtidig ønsker Senterpartiet å redusere eller fjerne usosiale og næringsfiendtlige avgifter på til sammen 3,7 mrd. kroner og gi næringsdrivende skattefordeler.

Næringslivet, kommunene og pendlerne får store skattefordeler med Senterpartiets skatte- og avgiftspolitikk.

Formålet med skatter og avgifter er å finansiere velferdsstaten og videreutvikle sterke samfunnsinstitusjoner som gir enkeltmennesket trygghet og muligheter til selvutfoldelse, og til å skape gode liv. Et for stort skattetrykk vil derimot hemme nyskaping, verdiskaping og det frie initiativ. Senterpartiets skatte- og avgiftspolitikk tar sikte på å finne riktig balanse mellom behovet for å finansiere fellesskapsløsninger, hensynet til å unngå unødvendig byråkrati, og skattebyrder for enkeltmennesker og bedrifter.

Senterpartiet er skeptisk til dem som hevder at svaret på alle samfunnets utfordringer alltid er enten høyere skatt eller lavere skatt. I stedet er vi opptatt av å finne en innretning på skattesystemet som belønner arbeid, innsats og initiativ, og som sikrer en god sosial og geografisk fordeling mellom folk i hele landet.

Her er avgiftsendringer i Sps budsjettforlag (i forhold til regjeringens budsjett):

 • Redusere vegbruksavgiften på diesel med 35 øre
 • Redusere vegbruksavgiften på bensin med 15 øre
 • Reversere økningen fra 2018 i avgiften på alkoholfrie drikkevarer
 • Redusere merverdiavgiftens lave sats fra 12 til 10 prosent (transport, overnatting mv.)
 • Redusere el-avgiften med 1,3 øre per kWt (ordinær sats)
 • Fjerne saftavgiften
 • Fjerne totalisatoravgiften
 • Frita fly under 20 tonn fra flypassasjeravgift
 • Gjeninnføre fordel for drosjer i vektkomponenten i engangsavgiften
 • Redusere avgifter under Mattilsynet, bl.a. kjøttkontrollgebyr
 • Innføre redusert sats for el-avgift ved lading av alle skip i næringsvirksomhet
 • Gi landbruket redusert sats i el-avgiften fra 1. juli
 • Fjerne trafikkforsikringsavgift på traktorer
 • Reversere økn. 2018 av CO2-avgift for treforedlings-, fiskemel- og sildemelsindustrien
 • Reversere økn. 2018 av CO2-avgiften for gods- og passasjertransport innenriks sjøfart
 • Reversere økningen fra 2020 av CO2-avgiften for fiske i nære farvann
 • Videreføre fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon mv.
 • Videreføre avgiftsfritak for biodrivstoff utover omsetningskrav

Mer om Senterpartiets budsjett i skatte- og avgiftspolitikk samt nøkkeltall finner du fra side 119-130: