Meny

DISTRIKTSPAKKE

Senterpartiet er opptatt av at man skal se hele landet. Dessverre har vi i dag en regjering som er mest opptatt av det man kan skimte fra vinduene i regjeringskontorene i Oslo. For å motvirke den sentraliseringen som regjeringen har ført siden 2013 kreves kraftfulle tiltak. Gjennom fem år har regjeringen sentralisert arbeidsplasser, tjenestetilbud, økonomiske ressurser, makt og innflytelse til en liten del av Norge.

Her er PDF med poster og konkrete tall i Sps distriktspakke:

Innen offentlig sektor har regjeringen foreslått og til dels fått gjennomslag for sentraliserende reformer i kommunesektoren, sykehussektoren, brannvesenet, høyskole- og universitetssektoren, politiet, Skatteetaten og fengselsvesenet. Regjeringen har gjort lov- og skattemessige endringer som har åpnet opp for mer privatisering og stordrift.

I vårt alternative statsbudsjett for 2019 foreslår Senterpartiet derfor en kraftig pakke på hele 9,1 mrd. kroner for å motvirke noe av den sentraliseringen regjeringens politikk har ført til. Vi mener dette er et viktig skritt på veien mot et mer jevnbyrdig og desentralisert Norge. Store grep må imidlertid også tas utenfor budsjettpolitikken for at Senterpartiets mål om levende lokalsamfunn i hele Norge i fremtiden skal nås.