Meny

Senterpartiets kvinne i FN

Hvert år reiser en delegasjon fra Stortinget til USA for å være observatører under FNs generalforsamling. Marit Arnstad var en av representantene som tidligere i høst fikk et unikt innblikk i FN-systemet.

FNs årlige generalforsamling

Et utall møter. Mange debatter. Nye kontakter. Og faglig påfyll. Det er fasiten for Marit Arnstad etter å ha vært tre uker i New York og Washington. Det har i mange år vært en tradisjon at Stortinget sender en delegasjon fra ulike partier over dammen under FNs årlige generalforsamling. Her møtes statsledere, politikere, diplomater og representanter fra ulike organisasjoner i flere uker til det som er verdens største internasjonale møteplass.

- Norske stortingspolitikere reiser for at vi skal få en bedre oversikt over en del problemstillinger som drøftes i FN. Jeg har vært i FN tidligere, men det er mange år siden. Mye har forandret seg siden den gang, så dette var en fin måte å få oppdatert kunnskap på, sier Marit Arnstad.

Observatør

Til daglig leder hun det parlamentariske arbeidet i Senterpartiets stortingsgruppe. I FN hadde hun en ren observatørrolle.

- Vi følger debattene i Sikkerhetsrådet og i de ulike FN-komiteene. Spesielt var det interessant å følge debattene i Sikkerhetsrådet om kvinner, fred, Midtøsten og om Jemen. Det er en konflikt som gjør veldig stort inntrykk, sier hun.

Norges uavhengige rolle

Arnstad og de andre stortingsdelegatene har ingen beslutningsmyndighet. Det er regjeringen som ansvaret for utenrikspolitikken, og det er utenriksdepartementet og deres diplomater som utformer norske posisjoner og forhandler på Norges vegne. Etter å ha fulgt arbeidet i noen uker mener Arnstad at Norge har en solid posisjon i FN-systemet. Kanskje ekstra solid fordi vi ikke er med i EU.

- Norge er en stor bidragsyter på veldig mange felt. Det legger merke til. Spesielt var det interessant å høre en fra svensk side som sa at Norge av og til kunne ta opp posisjoner Sverige ikke kan ta fordi de er en del av EU, mens Norge har en uavhengig rolle, sier Arnstad. 

Effektivisering

Med 193 medlemsland og en mengde ulike organer, programmer og fond er FN et gedigent system. Debatten om hvor stor tro og tillit man skal ha til FN har gått i mange år.

- Mange snakker om at vi trenger en reform av FN og at systemet må effektiviseres. Etter å ha vært der blir jeg litt i tvil om hvor mye de kan klare å effektivisere. Men jeg håper de kan effektivisere en del av FNs organer, hvis ikke tror jeg FN kan bli mindre relevant i årene framover enn de har vært.

Polarisert i amerikansk politikk

I tillegg til møter og debatter i FN tilbrakte Arnstad og resten av delegasjonen også flere dager i Washington DC. Det gjorde at hun dro hjem med fersk kunnskap om amerikanske politikk.

- Det er ganske polarisert i amerikansk politikk for tiden, og vi fikk en god oversikt over argumentene på begge sider. Den norske ambassaden fikk fram hva som er motsetningene i dag og hva de ser for seg kan skje de neste par årene før neste presidentvalg, avslutter hun.