Meny

Spørr ei dame - få flere kvinner på listene!

Av Beate Marie Dahl Eide, leder i Senterkvinnene

Senterpartilag over hele landet er i disse dager i gang med å sette sammen lister til kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Sp har krav til kjønnsbalanse nedfelt i vedtekter og retningslinjer for nominasjon. Men, vi har fremdeles en jobb å gjøre. Lokallagene må sørge for at flere kvinner kommer høyt på listene, og ikke minst kan vi alle på valgdagen velge å krysse kvinner som står på lista. Å ha likestilte lister bidrar til å vise bredden vi har i Senterpartiet med mange dyktige kandidater.

Partiet gjorde et godt kommune- og fylkestingsvalg i 2015, noe som ga oss 1773 kommunestyrerepresentanter. Av disse er ca 40% kvinner. Av Senterpartiets 105 ordførere er under en fjerdedel kvinner.

Årsakene til at det er flere menn enn kvinner i politikken er mange; det handler om at det fremdeles er flest menn i toppen på listene, flest menn som blir forhåndskumulert og flest menn som får personstemmer ved valg. Det handlar også om tidsklemma, hersketeknikker, saksfokus og tidspunkt for kommunale møter.

Ved stortingsvalget i 2017 var Senterpartiets velgere jevnt fordelt: ca 50 % menn og 50% kvinner. I stemmetall er Senterpartiet det mest likestilte partiet. Dette gjenspeiler seg dessverre ikke i medlemsmassen vår der 1/3 er kvinner og 2/3 menn. Det å verve flere kvinnelige medlemmer til partiet vil gi bedre sammenheng mellom medlemmer og velgere, og det vil gi flere kvinnelige medlemmer å velge mellom når valglistene skal settes opp.

Vi trenger flere kvinner som vil engasjere seg og fronte Senterpartiets politikk! Norske kommuner er store kvinnearbeidsplasser.  Det burde være mange flere kvinnelige ordførere, gruppeledere, utvalgsledere og kommunestyrerepresentanter! Tenk om det etter valget neste høst ble slik at Senterpartiet har et flertall av kvinnelige ordførere og kommunestyrerepresentanter? Flere kvinner må si ja til å stille høyt på listene og støtte andre kvinner som ønsker det!

Nominasjonskomiteene må gjøre en grundig jobb med å se etter hvilken kompetanse og kunnskap man ønsker av de som skal stå på listene og representere Senterpartiet. Vi må se etter folk som er engasjerte i lokalsamfunnet, og som er dyktige på ulike temaer og områder som vi som parti ønsker å bli bedre på. Det viktigste er å tørre å spørre, folk setter pris på å bli spurt. Men husk: Ikke spør noen “fordi vi trenger flere kvinner på lista”, men “fordi vi trenger flinke folk på lista!”

Som parti har vi også et ansvar for å skape et godt nettverk rundt de som er folkevalgte, og gjøre våre folkevalgte trygge i rollene sine og i arbeidet de gjør. I 2015 utgjorde kvinnene 34% prosent av de gjenvalgte kommunestyrerepresentantene, mens menn utgjorde 66%. At noen ønsker å ta gjenvalg skaper kontinuitet og gjør at vi har med oss erfaring og kunnskap inn i nye kommunestyre- og fylkestingsperioder. Det, sammen med at vi får med oss nye personer til å stå på listene, gjør at vi får gamle og nye syn på saker og gjør oss til et godt og sammensatt lag

Senterkvinnene arrangerer ulike kurs og skoleringer nasjonalt og lokalt. Fremover vil disse være mye rettet mot å motivere kvinner inn i lokalpolitikken og på listene. Vi organiserer også nettverk for kvinnelige politikere. Ta gjerne kontakt for å få på plass slike opplegg lokalt!

Engasjer deg i Senterkvinnene du også, her finner du kontaktinfo:
https://www.senterpartiet.no/senterkvinnene