Meny

Fakta om Senterpartiet

Sist endret: 15.10.2021

Her finner du mange fakta om Senterbevegelsen

Blant annet formålsparagraf, medlemstall, partiledelsen, resultat i de siste valga, Sp i kommuner og fylker, Sp på Stortinget, Sp i regjering og mer om Sps tre nivåer.

Fakta om Senterpartiet

Senterpartiets formålsparagraf (§ 1. Formål i vedtektene) lyder:

"Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen og nasjonal grunn, er en forutsetning for folkets trivsel og landets fremgang.

Individet og menneskeverdet skal være det sentrale i samfunnet og vises tillit i fellesskapet. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side må ta sikte på å skape vekstvilkår og trivsel for alle uansett bosted eller yrke."

 

Senterpartiets profilportal med logoar og personbilder finn du her:

https://profil.senterpartiet.no/brandcenter/no/senterpartietbc/component/default/24406

 

Senterbevegelsen
• 22253 medlemmer 31.12.20., inkludert 1992 fra Senterungdommen
• medlemsvekst hvert år de siste seks år både i partiet og ungdomsorganisasjonen
• 390 lokallag og 17 fylkeslag i hele landet
• Senterbevegelsen består av Senterpartiet, Senterungdommen, Senterkvinnene, Samepolitisk råd og Senterpartiets Studieforbund

Partiledelsen i Senterpartiet:
Trygve Slagsvold Vedum, leder
Ola Borten Moe, 1. nestleder
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, 2. nestleder
Knut M. Olsen, Generalsekretær
Øvrig sentralstyre finner du her!

De siste valgene
• 13,5 %, og 402 961 stemmer og 28 stortingsrepresentanter (+ 9 fra 2017) i stortingsvalget i 2021
• 14,4% og 386 350 stemmer i kommunevalget 2019
• Stilte egen liste i 344 kommuner og var med på fellesliste i 6 kommuner i 2019
• 2 300 by- og kommunestyrerepresentanter (+ 354 fra 2015)
• 138 ordførere og 114 varaordførere som er medlemmer i Senterpartiet
• 106 fylkestingsrepresentanter i 11 fylker, 4 fylkesordførere, 3 fylkesvaraordførere og 7 fylkesråd

Kommune og fylke
Senterpartiet ble landets tredje største parti med 14,4% og 386 350 stemmer. Sp fikk 138 ordførere og 114 varaordførere som er medlemmer i Senterpartiet. Valgresultatet ga Senterpartiet ca. 2 300 by- og kommunestyrerepresentanter, en framgang på 526 fra sist (noen Sp-medlemmer som er innvalgt på tverrpolitiske lister og bygdelister er med i dette tallet).  Ved kommunevalget i 2019 stilte Senterpartiet egen liste i 344 kommuner, hadde Sp-personer på felleslister i 4 og på bygdelister i 6 kommuner, det var bare 2 av 356 kommuner uten Sp-personer å stemme på. 

I fylkestingsvalget fikk Senterpartiet 106 representanter i 11 fylkesting, en framgang på 26 representanter fra sist. Sp har 4 fylkesordførere (Troms/Finnmark, Nordland, Vestland og Telemark/Vestfold) og 3 fylkesvaraordførere (Trøndelag, Rogaland, Buskerud og Innlandet).

Framgangen i antall folkevalgte er større enn den ser ut rent tallmessig, da det var mange færre kommuner (356 i 2019 mot 428 i 2015) og fylker (11 i 2019 mot 19 i 2015) og dermed også færre folkevalgte i valget i 2019, enn det var ved valget i 2015.

Senterpartiet fikk ved kommunevalget i 2019:
Over 50%, altså rent flertall, i 28 kommuner
Over 40% i 80 kommuner
Over 30% i 143 kommuner
Over 20% i 229 kommuner
Over 10% i 312 kommuner
Over 5% i 343 kommuner

Stortinget
Ved stortingsvalget i 2021 fikk Senterpartiet 13,5% av stemmene (+3,2% fra 2017), 402 961 stemmer og 28 stortingsrepresentanter (+9 fra 2017) 

Senterpartiet er nå et regjeringsparti i Stortinget med følgende 28 representanter innvalgt på Stortinget:
Ole Andre Myhrvold (Østfold)
Kjerstin Funderud (Østfold
Sigbjørn Gjelsvik (Akershus)
Else Marie Rødby (Akershus)
Trygve Slagsvold Vedum (Hedmark)
Emilie Enger Mehl (Hedmark)
Bengt Fasteraune (Oppland)
Marit Knutsdatter Strand (Oppland)
Per Olaf Lundteigen (Buskerud)
Kathrine Kleveland (Vestfold)
Åslaug Sem-Jacobsen (Telemark)
Gro Anita Mykjåland (Aust-Agder)
Anja Ninasdotter Abusland (Vest-Agder)
Geir Pollestad (Rogaland)
Lisa Marie Ness Kungland (Rogaland)
Kjersti Toppe (Hordaland)
Nils T. Bjørke (Hordaland)
Erling Sande (Sogn og Fjordane)
Jenny Klinge (Møre og Romsdal)
Geir Inge Lien (Møre og Romsdal)
Ola Borten Moe (Sør-Trøndelag)
Heidi Greni (Sør-Trøndelag)
Marit Arnstad (Nord-Trøndelag)
Per Olav Tyldum (Nord-Trøndelag)
Willfred Nordlund (Nordland)
Siv Mossleth (Nordland)
Sandra Borch (Troms)
Geir Adelsten Iversen (Finnmark)
Kontaktinfo finner du her:

Sametinget
Ved sametingsvalget i 2021 fikk Senterpartiet 9,6% av stemmene (+,2% fra 2017), 1 326 stemmer og 3 sametingsrepresentanter (+1 fra 2017) 

I regjering i 21 år 
Senterpartiet har vært i regjering  7631 dager etter 2. verdenskrig, fram til 2021:
John Lyng, 28. august 1963 – 25. september 1963; 29 dager
Per Borten, 12. oktober 1965 – 17. mars 1971; 1983 dager
Lars Korvald, 18. oktober 1972 – 16. oktober 1973; 363 dager
Kåre Willoch, 8. juni 1983 – 9. mai 1986, 1067 dager
Jan P. Syse, 16. oktober 1989 – 3. november 1990, 384 dager
Kjell M. Bondevik, 17. oktober 1997 – 17. mars 2000, 883 dager
Jens Stoltenberg​, 17. oktober 2005 – 16. oktober 2013, 2922 dager
Jona Gahr Støre​, 14. oktober 2021 – 


Det betyr at Sp har vært over 20 år i regjering, det mangler 34 dager på å ha sittet i regjering i 21 år.

Senterpartiet har tre nivåer:
• 390 lokallag – finnes i de fleste kommunene i landet, med eget styre som leder arbeidet. Velger utsendinger til nominasjonsmøter og årsmøtet i fylkespartiet.

• 17 fylkeslag – representert i samtlige 19 fylker og samordnes av et eget fylkesstyre som organiserer aktivitetene. Fylkeslaget velger utsendinger til landsmøtet i Senterpartiet, og oppnevner nominasjonskomité for fylkestings- og stortingsvalg. Nominasjonen skjer på et eget nominasjonsmøte med representanter valgt fra lokallagene.

• Hovedorganisasjonen – samordner arbeidet i partiets høyeste organer – landsmøtet, landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget. Holder også tett kontakt mot stortingsgruppen og Sps medlemmer av Regjeringen når Sp deltar der. Stortingsgruppen har sitt eget sekretariat.

Senterbevegelsen består av:
· Senterpartiet
· Senterungdommen, vår ungdomsorganisasjon, med separat medlemskap
· Senterkvinnene, for alle kvinnelige medlemmer av partiet
· Samepolitisk råd, for medlemmer av partiet som er registrert i samemanntallet.
· Senterpartiets Studieforbund

Denne artikkelen ble først publisert 14.02.2017