Meny

Eiendomsskatt

Publisert : 22.06.2021 #Finans

Senterpartiet mener det må være opp til kommunene om de ønsker å ha eiendomsskatt innenfor sine grenser som en ekstra inntekt. Samtidig er vi opptatt av at det ikke skal være manglede overføringer fra staten til kommunene som skal være avgjørende for om kommunene innfører eiendomsskatt eller ikke.

Senterpartiet vil:
– Skjerme primærboliger med vanlig standard i skattesystemet og gå imot innføring av statlig eiendomsskatt.
– Arbeide for skatte- og avgiftslettelser for private eiere av fredede og bevaringsregulerte eiendommer. Slike eiendommer skal være fritatt fra kommunal eiendomsskatt.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og finansminister Telefon: 22 24 41 01 Les mer