Meny
Bli medlem

Flyktninger

Publisert : 28.06.2017 #Utenriks og forsvar#Justis

Norsk flyktning- og asylpolitikk skal bygge på våre internasjonale forpliktelser, og anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger.

Senterpartiet vil føre en ansvarlig og anstendig flyktning- og asylpolitikk som bygger på våre internasjonale forpliktelser, humane tradisjoner, vår nasjonale kapasitet og anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger. Vi lever i en urolig verden med rekordhøye flyktningetall. Norge skal i god tradisjon bidra med det vi kan for å forbedre en håpløs livssituasjon for millioner av mennesker. Men vi må ha kontroll med egne grenser og hvor mange som kommer til Norge om vi skal sikre god integrering. 

I 2015 kom det mange flere flyktninger til Norge enn i årene før og det var nødvendig å iverksette tiltak for å få kontroll på situasjonen. Senterpartiet mener at dagens system ikke er rettferdig for dem som trenger vår hjelp mest. Vi vil derfor prioritere kvoteflyktninger gjennom FN. Vi vil også prioritere humanitær hjelp i nærområdene for å hjelpe så mange som mulig.

Vi vil blant annet:
– Heve kvaliteten på norsk- og samfunnsundervisningen for flyktninger. Den må bli mer praktisk og tilpasset det livet flyktningene skal ut i.
– At kommunene må få 100 % statlig kostnadsdekning både ved bosetting av flyktninger og for vertskommuner for mottak.

Relaterte personer

Heidi Greni

Stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Tlf.: 907 96 396
E-post: [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer