Meny

Forbrukerpolitikk

Publisert : 22.06.2021 #Næring

Hovedmålene for forbrukerpolitikken er å ivareta forbrukernes rettigheter, interesser og sikkerhet. Brukerrettigheter skal ivaretas gjennom gode klageordninger, innsyn og offentlighet.

Det viktigste for forbrukeren er at det offentlige regulerer konkurransen der markedets lover basert på tilbud og etterspørsel ikke fungerer. Det er viktig å sikre den enkelte forbruker god tilgang til informasjon. 

Særlig må det gis innsyn i prisfastsettelse og konkurranse i dagligvaremarkedet. All mat må forbruksmerkes med tydelig informasjon om råvarenes opprinnelsesland, foredlingsfirma og innhold slik at alle kan ta informerte og gode valg i matvaredisken.