Meny
Bli medlem

Mediepolitikk

Publisert : 28.06.2017 #Familie og kultur

Senterpartiet mener det er viktig å sikre et fortsatt sterkt allmennkringkastingstilbud i Norge med klare programforpliktelser overfor brede og smale grupper, med tilstedeværelse over hele landet.

Dagens lisensordning er utdatert. Det trengs en ny finansieringsmodell som sikrer NRK et godt finansieringsgrunnlag som allmennkringkaster. Vi mener også at det er viktig med en kommersiell allmennkringkaster som kan utgjøre et reelt alternativ til NRK. En avtale med en kommersiell allmennkringkaster skal inneholde krav om hovedkontor i Bergen og daglige aktualitets- og nyhetssendinger med utgangspunkt i egen redaksjon.

Produksjonstilskuddet til aviser er avgjørende for å sikre et sterkt mediemangfold over hele landet. Lokalavisene utgjør en svært betydningsfull del av den norske avisfloraen, og representerer sentrale forutsetninger for lokaldemokrati og som nyhetsformidlere og identitetsbærere i lokalsamfunnet.

Vi vil blant annet:

– Styrke pressestøtten.
– Innføre en allmennkringkastingsavgift som alternativ til NRK-lisensen. En slik avgift skal være uavhengig av de årlige statsbudsjett.