Meny

Motorisert ferdsel i utmark

Publisert : 22.06.2021 #Energi og miljø

Senterpartiet vil ha lokal forvaltning av motorferdsel i utmarka. Det betyr ikke et frislipp, men nasjonal politikk må ta høyde for de store forskjellene i lokale forhold rundt om i Norge. 

Utmarksareal er en del av produksjonsgrunnlaget i bygdene. Grunneiere som forvalter eiendom og næringsdrivende må fortsatt få gode vilkår til å bruke motor i naturen i nyttesammenheng. Innbyggerne bør få bruke oppmerkede løypenett. Grunneiernes eiendomsrett og forvalteransvar må derfor ligge fast.

Senterpartiet vil: 

– Gi mer rom for lokale beslutninger når det gjelder etablering av snøscooterløyper, bruk av vannscooter og motorbåt, samt nødvendig barmarkskjøring med terrengkjøretøy.