Meny

Motorisert ferdsel i utmark

Publisert : 22.06.2021 #Energi og miljø

Senterpartiet vil ha lokal forvaltning av motorferdsel i utmarka. Det betyr ikke et frislipp, men nasjonal politikk må ta høyde for de store forskjellene i lokale forhold rundt om i Norge. 

Utmarksareal er en del av produksjonsgrunnlaget i bygdene. Grunneiere som forvalter eiendom og næringsdrivende må fortsatt få gode vilkår til å bruke motor i naturen i nyttesammenheng. Innbyggerne bør få bruke oppmerkede løypenett. Grunneiernes eiendomsrett og forvalteransvar må derfor ligge fast.

Senterpartiet vil: 

– Gi mer rom for lokale beslutninger når det gjelder etablering av snøscooterløyper, bruk av vannscooter og motorbåt, samt nødvendig barmarkskjøring med terrengkjøretøy.

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, [email protected], tlf.: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, [email protected], tlf.: 909 86 435
Telefon: 23 31 33 98 Les mer