Meny

Søppel

Publisert : 12.07.2021

Forsøpling av havet er både et lokalt og et globalt problem.

Plast og annet avfall transporteres med havstrømmene over verdenshavene. Det er nødvendig med et bredt spekter av tiltak fra holdningsendring og forbrukeransvar til samarbeid mellom nasjoner for å få bukt med dette problemet. Et godt tiltak vi kan starte med en gang i Norge er å gjøre det gratis for kystflåten å returnere all søppel de får i trål/not gratis på land.

Senterpartiet vil:

– Kystflåten skal kunne returnere all søppel de får i trål/not gratis på land.
– Gjøre det gratis for private eller organisasjoner som gjennomfører f.eks. strandrydding, å levere inn avfall fra havet og strendene.

– Styrke arbeidet mot marin forsøpling både nasjonalt og internasjonalt.

– Gi kommunene lovhjemmel til å ilegge overtredelsesgebyrer i forsøplingssaker.