Meny
Beredskap

Lokal og nær beredskap

Beredskap blir et stadig mer aktuelt tema i politikken, og det omhandler et bredt spekter av saker, mange av dem må løses lokalt.

Beredskap blir (dessverre) et stadig mer aktuelt tema i politikken, og det omhandler et bredt spekter av saker. Å være rustet for en usikker framtid er en vanskelig øvelse, men den er nødvendig. Enten det skyldes klimaendringer, naturkatastrofer, krig eller politiske uroligheter, må vi som samfunn være beredt på å håndtere kriser, og vi må være forberedt på å håndtere dem uten at åpne, globale forsyningslinjer kan ligge til grunn.

Senterkvinnene satte stor pris på at både Forsvarsminister Gram og Justisminister Mehl deltok på «Kvinner Kan!» da vi samlet 65 deltagere til desentralisert kurs den 1.juni. Vi fikk en konkret og nær innføring i noen av de vanskelige sakene og dilemmaene regjeringen står oppe i når de skal fatte vedtak knyttet til militær og sivil sikkerhet. Mange av deltagerne benyttet også anledningen til å stille spørsmål direkte til statsrådene.

Beredskap er ett av åtte kapitler i Senterkvinnenes politiske plattform «Grønn Feminisme». I tillegg til et sterkt forsvar og et nært og synlig politi har vi stort fokus på lokal matproduksjon i jord og sjø, tydeligere informasjon til befolkningen, de frivillige organisasjonenes rolle og samhandling under kriser og hvor viktig veier, kraftforsyning, jernbane osv. er. Den generelle akuttberedskapen er også avgjørende for beredskapen i hele Norge. Enten det er fødende kvinner, pågående vold, ulykker eller brennende hus: hjelpa må på plass fort.

Også landsstyret i Senterkvinnene hadde Beredskap høyt på dagsorden da de var samlet til digitalt møte den 23.mai. I tillegg var det stort engasjement om Helseforetaksmodellen og den manglende folkevalgte styringen i dagens modell. Mange var opptatt av boligpolitikken og mulighetene for alle til å komme inn på boligmarkedet, og det var stor bekymring for studenter som får praksisplass langt fra hjemsted eller hybel og som får store utgifter for å kunne gjennomføre praksisperioden.

Deltagerne både på landsstyret og «Kvinner Kan!» har bidratt med mange gode og konkrete innspill til sentralstyret i Senterkvinnene. Disse har leder Wenche Skallerud tatt med seg til sentralstyret i partiet og hele organisasjonen har fått økt kunnskap og ideer til videre påvirkning i programarbeidet. I tillegg inspirerer deltagerne hverandre til tema og saker de kan ta med seg i sine lokalpolitiske verv og funksjoner. I september skal landsstyret samles fysisk til videre politikk-utvikling og 26. oktober blir det Grønn Inspirasjon og mulighet til å delta på kurs sammen i Oslo.