Meny
2020 Ambulansetjenesten på Dombås, Oppland

Er det greit med «Blålysfødsler i Norge»?

Publisert: 29 09 2023

Landsstyret i Senterkvinnene forventer at regjeringen kommer med konkrete tiltak i kommende statsbudsjett slik at fødselsomsorgen er trygg i hele landet.

Vi blir alle tapere når fødselsomsorgen og følgetilbudet oppleves som utrygt. Kvinnehelsemiliarden er derfor et særdeles nødvendig bidrag for å gi kvinnene en trygg og god fødselsomsorg i hele landet.

Senterkvinnene krever at:

  • Svangerskap-, fødsels- og barselomsorgen styrkes. Norge må ha en differiensiert og desentralisert fødselsomsorg. 
  • Vi må stopper nedleggelsen av små og store fødeenheter.
  • Følgetjenesten må styrkes.
  • Svangerskaps- og barselsomsorgen i kommunene må oppgraderes.
  • Mors psykiske helse ifm svangerskap og fødsel må få større oppmerksomhet i kommunale helse- og omsorgstjenestene.
  • Jordmordtjenestene må styrkes både i sentrale strøk og i distriktene. Det er viktig at det arbeides videre med fleksible arbeidstidsordninger og rettferdig avlønning/likelønn for denne profesjonen.

Senterkvinnene forventer at regjeringen kommer med konkrete tiltak i kommende statsbudsjett slik at fødselsomsorgen er trygg i hele landet.