Meny
Sauer er viktige for kulturlandskapet

Det gjengrodde landet

Norge trenger bonden, og bonden trenger en ansvarlig landbrukspolitikk. Ta med deg denne tanken når du neste gang kan gå på åpne stier og skue utover et åpent og nydelig landskap.

Norge er et land med lange tradisjoner innenfor landbruk. I århundre har det gått beitedyr mellom hav og fjell. I tillegg til å sikre oss egenprodusert mat, har det vært med på å vedlikeholde kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet i naturen. Kort sagt, du kan gå åpne stier og fortsatt se landskapet, andre dyr og insekter rundt deg. Du kan til og med plukke bær og sopp. Hvor mange kan si at dette er jobbe min? Stadig færre.

  I 2021 er det dessverre slik at for å ha et lønnsomt gårdsbruk, må du drive stort. Med flere dyr og mer jord øker også arbeidsmengden og presset. Driver du stort nok, har du kanskje mulighet å ansette hjelp. Men for de aller fleste, er det slik at de må ha en egen jobb utenfor gården for å overleve.

Velferdssystemet er bygd opp slik at hvis du selv blir syk eller skal i fødselspermisjon, må du utbetale lønn til vikaren før du får det refundert. Naturlig nok egentlig, siden du er selvstendig næringsdrivende.

Forskjellen er at landbruket er regulert. Det er på en måte forhåndsbestemt hvor mye penger du kan tjene. Fordelen for forbrukeren er at de kan gå i butikken å kjøpe norskproduserte produkter til ferdig satte priser. Bakdelen for bonden er at den eneste måten å tjene mer penger på er å øke dyretallet. Kiloprisen har ikke bonden råderett over.

Det har de siste årene vært flere personlige dyretragedier innen landbruket. Likevel er dette er systemproblem. Vi har ikke et godt nok system rundt denne yrkesgruppen for å sikre mennesker og dyr.

Tenk deg selv å arbeide 7 dager i uka hvor det i perioder går døgnet rundt, 365 dager i året, og takken er at du blir uthengt og trakassert av hvermannsen? Diverse dyrevernere sniker seg inn i fjøset, eller naboen truer med å melde deg inn til Mattilsynet og politiet fordi du kjører ut møkk? Rovdyr dreper dyrene dine, men det har du visstnok fortjent. Turfolk lukker ikke utmarksportene etter seg, og du blir vekket klokken tre om natten for det er kommet dyr ned fra marka? At alle klager på dyrene dine på sosiale medier, når gjerdeloven er klar på at dette er grunneiers ansvar? Dette opplever både du, din livsledsager og dine barn. Hvor ofte opplever andre yrkesgrupper denne formen for sjikane? Og sett i lys av lav inntekt, en ekstrem kostnadsøkning, stor arbeidsmengde og lite avløsere, hvor rart er det da at en bonde innimellom møter veggen?

Senterpartiet vil sikre gode velferdsordninger til bonden. Gode velferdsordninger med riktig formål er grunnleggende for rekruttering, menneskeverd, velferd for bonden og dyrevelferd. Vi vil arbeide for å fortsatt ha et landbruk i hele landet, gjennom å sørge for inntektsøkning for små og mellomstore bruk. Sikre bonden et avløsertilskudd som gir bonden, på lik linje med andre yrkesgrupper, mulighet til å ta ut ferie og fritid. Dette avløsertilskuddet må igjen følge lønnsutviklingen i samfunnet. Videre vil vi arbeide for bedre støtteordninger ved langvarig sykdom innenfor landbruket, samt at bondens psykiske helse skal ivaretas gjennom støtteordninger.

Norge trenger bonden, og bonden trenger en ansvarlig landbrukspolitikk. Ta med deg denne tanken når du neste gang kan gå på åpne stier og skue utover et åpent og nydelig landskap.

Troms Senterkvinner

v/Jill-Gøril Samuelsen