Meny
Anja Ninasdotter Abusland på debatt under Arendalsuka

Fødselsomsorg er også politikk!!!

Anja Ninasdotter Abusland er en av mange Senterkvinner som argumenterer høyt og tydelig for Senterpartiets politikk for fødende kvinner. Mange opplever at tilbudet ikke er godt nok!

Trygghet er helt vesentlig for både mor og barn når man skal føde. Et desentralisert fødetilbud gjør det mulig for de fleste kvinner å rekke fram til sykehuset i tide, og reduserer bekymringene for reisevei og fødsel langs veien. Jordmødre er også viktig, både i svangerskapet, under fødselen og i barseltida.

Senterpartiet har hatt en rekke forslag på Stortinget for å styrke fødetilbud, beredskap og barselomsorg både på sykehusene og i kommunene.

- Det må utdannes flere jordmødre

- kommunene må ha økonomi til å ansette jordmødre i hele stillinger, slik at de blir stabil arbeidskraft og kan følge de fødende over tid

- flere kvinner med lang reisevei må ha krav på følge av jordmor

- barselkvinner må få tilbud om å bli på barselavdelinga til de får til amming

- fødetilbudet må finansieres gjennom ramma til sykehusene slik at man kan bruke den tiden det tar, og ikke som i dag der det "lønner seg" for sykehusene med keisersnitt og andre tiltak