Meny
Forsvar-soldat-Heimevern-19021429665_3dcca0c30a_o

Nok prat nå – Senterkvinnene krever handling!

Det har vært lovet bot og bedring fra Forsvarets ledelse det siste året, men det virker som om budskapet ikke har nådd ned i kasernene og ut på alle ledelsesnivå. Den største risikoen er at borgerne mister tillit til Forsvarets evne til å håndtere alvorlige saker om kritikkverdige forhold.

Forsvaret av landet vårt er mer enn penger, investeringer og våpen. Vi er avhengig av at alle som utgjør personellet i Forsvaret utøver en kultur hvor alle kan føle seg trygge. Tillit til hverandre er en forutsetning og er avgjørende i en krigssituasjon.

Den siste tids avsløringer i media hvor jenter har vært utsatt for seksuell trakassering, voldtekter og mobbing viser at det fremdeles er en stor jobb å gjøre.

Da kan man lure på hvordan forsvaret skal forsvare oss når de ikke engang klarer å forsvare/ivareta ei ung jente i førstegangstjenesten?

Det sier også litt om hvor kort vi har kommet i likestillingskampen når vi fremdeles har mannfolk som ytrer seg på en uakseptabel måte og som skaper frykt og usikkerhet blant jentene i leieren.

En slik ukultur må det ryddes opp i, og vi må stole på at Forsvarsjefen nå får de ressurser som trenges for at alle avdelinger setter ord ut i praksis. Senterkvinnene er glad for at forsvarsminister Bjørn Arild Gram krever handling av Forsvarets ledelse og tillitsvalgte i denne saken.

Her er et menneskesyn som er skremmende og det kan virke svært negativt inn på den kjønnsnøytrale verneplikten som siden 2015 har rekruttert svært mange dyktige jenter inn i forsvaret av Norge. Det var for øvrig Senterungdommen med leder Sandra Borch som kjempet frem kvinnelig verneplikt her i landet.

Det har vært lovet bot og bedring fra Forsvarets ledelse det siste året, men det virker som om budskapet ikke har nådd ned i kasernene og ut på alle ledelsesnivå.

Når Forsvaret i tillegg siden 2018 har gitt sluttpakker til 15 ansatte fordi de har begått straffbare forhold, viser det uakseptable holdninger helt i toppledelsen at man tilbyr bonuser og etterlønn til personer de mener skal sparkes ut av jobben (PWC-rapport 2022 om varslingsrutiner i Forsvaret «Det skal nytte å si fra»). Det er det samme som å si at man godtar det de har gjort, men de kan ikke være i Forsvaret lenger! Skal dette være presedens også for sivile stillinger? Den største risikoen er at borgerne mister tillit til Forsvarets evne til å håndtere alvorlige saker om kritikkverdige forhold. Dette kan igjen få konsekvenser for eksempel for rekruttering av særlig kvinnelig personell og hvor Forsvaret går glipp av viktige personell-ressurser.

Holdninger dannes ikke bare under verneplikten, men gjenspeiles i samfunnet for øvrig. Derfor er dette kvinnekamp på mange arenaer. De modige og tøffe jentene som står frem, skal ikke stå alene! Det de gjør, koster både krefter og innvendig styrke for å stå frem.

Senterkvinnene krever at Forsvarsjef og Forsvarsminister må sette nulltoleranse for disse uønskede holdninger og handlinger ut i praksis. Nulltoleranse må ha et innhold og ikke bli bare tomme ord.

Det handler faktisk om Norges forsvarsevne til syvende og sist.