Meny
2020 Barn som leker i skogen

Frivillighet og utkantstrøk

Om man deltar på aktiviteter som driftes av frivillige organisasjoner, er man på en plass som er godt å være. Uansett om der er som deltager eller bidragsyter - så stiller alle likt. Uavhengig av tro, legning, hudfarge, økonomi, og bakgrunn. Det er derfor en god følelse å ha en arena hvor ingen skiller seg ut, og hvor det er plass til alle.

Et innlegg av Wenche Kanstad, Troms Senterkvinner

I landet vårt har vi et stort frivillig engasjement. Ikke nødvendigvis for den enkelte organisasjon, men for de spesifikke aktivitetene som hver enkelt føler for å gi av sin tid til, for å støtte opp om. Det er viktig for oss i Senterpartiet å ivareta dette engasjementet ved å støtte opp om aktiviteter som driftes av frivillig innsats. 

Senterpartiet ønsker å støtte aktiviteter ved å bevilge 1% av statsbudsjettet til kulturformål, og prioritere løft for lokalt kulturliv. På denne måten vil vi samtidig bidra til er positivt løft for utkant-Norge, og befolkningen som bor der. Vi ønsker levende bygder med arbeidsplasser, og tilbud for stor og liten, som gjør hele Norge til en god plass å leve og bo. 

Ved å styrke kulturskolene, og jobbe for samarbeid mellom frivillige lag og foreninger - og kulturskolen, vil tilbudene bli fler og bedre. 

Frivillige organisasjoner er bærebjelker i lokalsamfunnet. De tilbyr opplevelser og sosiale aktiviteter på tvers av sosiale skillelinjer og skaper viktige fellesskapsarenaer. Frivillig sektor er også en viktig pilar i det norske velferdssamfunnet. Frivillige organisasjoner yter betydelige økonomiske bidrag til samfunnet gjennom tjenesteproduksjon og omfattende ulønnet innsats.

Senterpartiet ønsker at tildelingen av frie midler skal bli større, slik at det vil bli større mulighet for handlingsrom for å tilpasse aktiviteter. Det er ulike behov i vårt ganske land, og ved å øke tilskudd innenfor frie midler, vil det bli lettere å tilpasse aktiviteter ut fra lokale behov. 

Ungdommene våre har store behov for sosiale møteplasser, og tilbud. Spesielt i utkantstrøk. Senterpartiet ønsker å øke potten til frifond, som støtter mange aktiviteter for barn og unge. I en hverdag med økt press på ungdommene, og flere og flere som sliter med psykisk helse - vil dette være av en svært viktig karakter for mange av aktivitetene som tilbys av frivillige organisasjoner. Å tilby ungdommer en sosial møteplass hvor de blir både sett og hørt, kan for mange være avgjørende for hvilke valg ungdommene tar i morgen. 

Om man deltar på aktiviteter som driftes av frivillige organisasjoner, er man på en plass som er godt å være. Uansett om der er som deltager eller bidragsyter - så stiller alle likt. Uavhengig av tro, legning, hudfarge, økonomi, og bakgrunn. Å få bekreftelse på din verdi som menneske er godt. I dagens samfunn stilles det høye krev til oss. Det er derfor en god følelse å ha en arena hvor ingen skiller seg ut, og hvor det er plass til alle. Frivillighet er en god plass å være! 

Senterpartiet ønsker å styrke representasjonen fra kulturlivet i Distrikts-Norge i statlige organer som fordeler kulturmidler. På denne måten vil vi få frem kunnskap og informasjon om behov i distrikts-Norge, slik at fordeling av midler blir gjort over hele landet - til alle. 

Vi brenner for frivillig innsats. Vi ønsker å jobbe for bedre vilkår, og bedre fordeling av støtte til aktiviteter - og ikke minst: sørge for fordeling også til Distrikts-Norge! Stem Senterpartiet - om du vil løfte frivilligheten opp og frem!