Meny
Cecilie Hansen, gruppeleder på Sametinget, portrett

Demensomsorg og yrkesfag på dagsorden i Finnmark

Senterkvinnene i Finnmark holdt sitt årsmøte i slutten av januar, og diskuterte et bredt spekter av saker. De vedtok en resolusjon om demensomsorg. Vi har også fått tilsendt en viktig sak om Finnmarksmesterskapet i yrkesfag, der to dyktige elever med kort botid i Norge har tatt seieren i helsefag.

Senterkvinnene i Finnmark viser stolt til de to guttene Awet og Teame som har vært i Norge i 7 år og som nå er fylkesmestere i helsesfag. Det er viktig å løfte fram flinke fagarbeidere innen alle yrkesfagene og i Finnmark er det slik at de som vinner i sitt fag kan få delta på ArcticSkills som arrangeres 20.-21. mars i Finland.

- Vi trenger dyktige fagarbeidere innen alle fag, påpeker Cecilie Hansen som er leder av Senterkvinnene i Finnmark. - Det er morsomt å gjøre litt ekstra stas på de som utmerker seg i sitt fag, og disse to guttene er gode forbilder innen en yrkesgruppe som vi trenger stadig flere av.

Og nettopp behovet for fagarbeidere og et variert tilbud om omsorg var hovedbudskapet fra fylkesårsmøtet. Uttalelsen lyder slik:

Demenskor og opplevelser virker for mange, men noen trenger også trygghet og forutsigbarhet i en sykehjemsplass.

Senterkvinnene i Finnmark mener lovfestelsen av rett til dagtilbud for mennesker med demens som ble innført er bra og viktig, -men dette følges ikke opp av kommunene.

Tilbudets innhold er også til diskusjon og erfaring viser at flere kommuner legger ned tilbud til denne målgruppen selv om innholdet holder høy kvalitet.

Det er lett å glemme at et dagtilbud har flere målgrupper og ikke bare den som har fått demenssykdom. De pårørende trenger også avlasting i tillegg til at de også trenger oppfølging for å klare å håndtere sin kjæres sykdom. I tillegg viser forskning at dagaktivitetstilbud er viktig for kommunene, da dette kan bidra til å forhindre eller utsette behovet for sykehjem.

Det finnes i dag mange flotte tiltak, som dessverre mange kommuner ikke benytter seg av eller stimulerer til. Ut på vidda, Inn på tunet og inn på kjøkkenet kan være gode tiltak for å gi et godt kvalitativt innhold i hverdagen. Her har primærnæringene en spesiell rolle hvor man både kan spille på kjente oppgaver og ikke minst kjente lukter, lyder, syn og øyeblikk i tillegg til gode smaker.

Mange pårørende opplever at sine kjære ikke får utredet og registrert demensdiagnose. Dette betyr at det er mange personer både med demens og deres pårørende som ikke får et tilbud som er god nok tilrettelagt og tilpasset deres sykdom.

Mennesker med demenssykdom er like forskjellige som alle oss andre, med forskjellig behov for tiltak. Dette må tilpasses på individ nivå, akkurat som man gjør i skoleverket til våre barn.

For Senterkvinnene handler det om menneskeverd, vi ønsker å være med å forebygge og legge til rette også for de som har mistet sin egen selvstendige stemme i samfunnet gjennom sin sykdom. Vi ønsker også å sette fokus på våre institusjoner, de som har sitt hjem der, og ikke minst alle de dyktige mennesker som jobber der og pleier våre kjæreste døgnet rundt. Alle trenger forutsigbarhet, en trygg hverdag som ansatt eller beboer.

I dag er det mange eldre og pårørende som venter på sykehjemsplass og en trygg hverdag. Samtidig opplever flere at sykehjemsplasser legges ned, med begrunnelse i at man skal gi tjenester i pasientens hjem. De siste ukers tv-dokumentarer fokus viser at det er mange skjebner og fortvilte mennesker som lever i frykt og redsel uten livslyst. Dette kan vi som politikere og samfunn ikke akseptere.

Som de pårørende sa i TV programmet: Den generasjon vi skulle båret på gullstol, dem har ikke et verdig tilbud og liv.

Det handler om å få lokal -og nasjonalpolitikerne til å prioritere denne gruppen slik at våre pleietrengende får en verdig alderdom.