Meny
Wenche Skallerud på Remiks Miljøpark

Gjennvinning er godt for både miljø og økonomi

Sirkulærøkonomi handler om å utnytte ressursene våre best mulig. Derfor er Senterkvinnene opptatt av å stimulere til produksjon av produkter som lar seg reparere, sortere og materialgjenvinnes

Gjennvinnerdagen ble markert 24.august.

Leder i Senterkvinnene, Wenche Skallerud, deltok med følgende budskap:

Senterkvinnene er opptatt av hvordan miljøarbeid drives i praksis og hvilke grep som må gjøres nasjonalt og lokalt for å nå våre klimamål.

Sirkulærøkonomi handler om å utnytte ressursene våre best mulig. Det sikrer bærekraft og verdiskaping på både kort og lang sikt. Sirkulærøkonomien prøver å lukke materialsløyfene for å hindre at mulige ressurser går tapt. Vi ønsker at ressursene skal vare lenger, og derfor at ressursenes verdi og kvalitet forblir så høy som mulig så lenge som mulig.

Derfor er Senterkvinnene opptatt av å stimulere til produksjon av produkter som lar seg reparere, sortere og materialgjenvinnes. Det må stilles strengere krav til produktdesign ettersom 80% av miljøbelastningen til et produkt avgjøres i design- og produksjonsfasen og at det er krav til innblanding av resirkulerte råvarer.

Offentlig sektor står for store innkjøp av varer og tjenester og må ansvarliggjøres i forbindelse med innkjøp, som å stille etterprøvbare krav i forhold til miljø og utslipp. Selv i nye bygg kan man gjenbruke interiør og bygningsmaterialer og bruke resirkulerte råvarer. Kommuner og fylkeskommuner kan stille disse kravene i innkjøpsavtaler som forhandles med leverandører.

I vårt langstrakte land, er avstand og logistikk en flaskehals i forhold til miljøriktige løsninger. Derfor er infrastruktur svært viktig for hvordan avfall kan fraktes og hvor fraktutjamning kan være et virkemiddel for avfallsbransjen til å velge de riktige løsningene i et miljøperspektiv.

Lovverket som regulerer avfallsbransjen, må være funksjonelt, målrettet og ikke lovstridig. Det må sikres at prinsippet om at forurenser betaler, støttes opp av et regelverk og at produsentansvaret tas på alvor. Det er ikke rett at husholdningene blir sittende med høye renovasjonsgebyr fordi sortering blir komplisert og gjenvinning blir for dyrt dersom produsentene ikke tar sitt ansvar.

Som politikere, må vi være innovative og se mulighetene for nye arbeidsplasser. Verdiskapingspotensialet er betydelig for en omstilling til et mer sirkulærøkonomisk samfunn. Dette vil også kunne medføre et betraktelig behov for nye sysselsatte. Både verdiskaping og behovet for nye sysselsatte er estimert å bre seg utover hele landet, og det er gjort anslag på hvor store virkninger omstillingen kan gi per fylke. En sirkulærøkonomisk omstilling vil også kunne kreve en del endringer for arbeidsplassene, blant annet knyttet til endrede kompetansebehov i nye og eksisterende næringer.