Meny
Wenche i Sverige

Gjestet Centerkvinnorna

Leder, Wenche Skallerud, gjestet den svenske søsterorganisasjonen. Mye er felles, men også noen ulikheter.

Første helgen i mai deltok leder i Senterkvinnene, Wenche Skallerud, på landsmøtet til vår svenske søsterorganisasjon, Centerkvinnorna. De er en av Sveriges største kvinneorganisasjoner med om lag 6000 medlemmer, og de 150 deltagerne på landsmøtet viste stort engasjement i diskusjoner og gruppearbeid. Det var levert inn 49 resolusjonsforslag og det var egne seminarer på temaene Klima, Entreprenørskap og Menns vold mot Kvinner.

Organisasjonen vedtok også egne program på fem ulike politikkområder:

 1. Økonomisk selvstendighet
 2. Likestilte «livsinntekter»
 3. Folkehelse
 4. Rettstrygghet
 5. Internasjonale spørsmål

Etter 6 år som leder ga Sofia Jarl lederklubba videre til ny leder, Malin Bergman.

I sin hilsningstale til Centerkvinnornas Förbundstemma var Wenche Skallerud innom følgende tema:

 • Arbeidet med nytt varslingsinstitutt i SP
 • Flyktningkrisen og kvinners situasjon
 • Sverige og NATO
 • Matvarekrisen – nedbygging av matjord
 • Matberedskap og selvforsyning
 • Ressurssløsing ved å kaste 104 mill brød i året
 • Fødselsomsorg og kvinnehelse, mangel på forskning og tilbud
 • Skolemåltidet og arbeidet for å få dette inn på Statsbudsjettet for 2023
 • Klimakrisen – tiltakene må ramme rettferdig

Det er avtalt videre samarbeid over grensen. Vi har mye å lære av våre svenske søstre, selv om både landene og organisasjonene er noe ulike. De har en mye større organisasjon enn oss, og flere ressurser å spille på, men sakene vi jobber med er overraskende like.