Meny
2022 Møteklubbe

Retningslinjer blir forbedret

Senterkvinnene har vært opptatt av at begge kjønn skal være representert i et varslingsutvalg. Man bør kunne velge å forholde seg til den personen man varslet til gjennom hele prosessen. Dette vil redusere faren for misforståelser og forsterke tilliten til varslingsinstituttet

Høringssvar etiske retningslinjer i Senterpartiet, - hovedpunkter fra Senterkvinnene.

Bakgrunn: Sentralstyret i Senterpartiet har sendt ut et revidert forslag til etiske retningslinjer på høring i organisasjonen. Høringssvarene skal føre fram til et endelig forslag som skal behandles av landsstyret i partiet i oktober.

Senterkvinnenes sentralstyre har behandlet revideringen av de etiske retningslinjene på sitt møte 16. august 2022, og er alt i alt godt fornøyd med de foreslåtte revisjonene. Det er viktig at Senterbevegelsen har gode verktøy for å skape god organisasjonskultur, og dette dokumentet er en svært viktig byggestein.

Senterkvinnene mener utvalget har gjort klokt i å fjerne paragrafen om foreldelse. Det tar i gjennomsnitt 17 år før ofre for seksuelle overgrep står fram, det er derfor nødvendig å åpne for at også eldre saksforhold kan behandles.

For Senterkvinnene er det viktig at begge kjønn er representert i det øverste varslingsorganet. Vårt ønske om at begge kjønn skal være representert i et varslingsutvalg er et resultat av at vi får tilbakemeldinger fra medlemmer om at «jeg hadde ville ønska å snakke med ei dame», og det må vi ta på alvor. Vi er svært fornøyde med at det åpnes for at en ansatt med HR-kompetanse skal kunne være mottaker, og ønsker derfor at det presiseres at vedkommende i hovedsak skal ha motsatt kjønn av generalsekretær. Vi mener dette innebærer at denne personen er med i videre behandling av varselet, slik at man kan velge å forholde seg til den personen man varslet til gjennom hele prosessen. Dette vil redusere faren for misforståelser og forsterke tilliten til varslingsinstituttet.

Den aller viktigste jobben til de etiske retningslinjene er å motvirke at de trenger å brukes. Det er viktig at det sikres god opplæring i hele organisasjonen, særlig blant våre tillits- og folkevalgte. De etiske retningslinjene bør i prinsippet være så lettfattelige og korte at lengden i seg selv ikke blir en hemsko mot at de blir lest.

 

Spørsmål om Senterkvinnenes behandling av denne saken håndteres av leder; Wenche Skallerud, telefon 909 16 762