Meny

Høyesteretts-dommen i USA

Friheter og rettigheter kan aldri tas for gitt, men stadig må forsvares. Konservative krefter vinner fram også i land nær oss og vi vet at selv i demokratier er det mulig å knuse kvinners friheter og rettigheter.

Kvinner i USA kan nå, i 2022, oppleve å få sine friheter og rettigheter sterkt begrenset.

Høyesterett, der et flertall av dommerne er konservative, opphevet den nasjonale abortgarantien og nå forventes flere stater å innføre betydelig restriktive abortlover - til og med direkte forbud.

Retten til å ta abort er en rett for en kvinne til å ta avgjørelser over kroppen og livet sitt. Den retten burde tilhøre henne, ingen andre. Det handler om frihet og egenmakt.

Det er i praksis umulig å forby abort - det er bare mulig å begrense kvinners rett til gratis og trygg abort. Restriktive abortlover er en direkte livstrussel for kvinner. I land der lovlig abort ikke er tillatt, dør og skades kvinner daglig.

Dette er beviset på at friheter og rettigheter aldri kan tas for gitt, men stadig må forsvares. Det gjør vi, hver dag, året rundt. Konservative krefter vinner fram også i land nær oss og vi vet at selv i demokratier er det mulig å knuse kvinners friheter og rettigheter.

I Norge har vi en balansert abortlovgivning, der kvinners rett til selvbestemmelse veies opp mot fosterets behov for beskyttelse, ved at rettighetene endres ved ulike uker i svangerskapet. Et abortlovutvalg er satt ned for å vurdere disse grensene, og også for å se hvordan vi best kan ivareta den gravide som er i en sårbar situasjon- Det faglige, etiske og politiske må kombineres gjennom dialog og kunnskap, ikke ved ideologisk roping fra hver sin skyttergrav.