Meny
Senterkvinnenes styret jubler for gjennomslag

Gjennomslag for viktige saker!

Senterkvinner over hele landet har jobbet godt med programmet og fått gjennomslag for flere viktige saker som nå er en del av Senterpartiets stortingsvalgprogram.

Etter en lang rekke med voteringer kunne Senterkvinnenes styre og medlemmer over hele landet juble for gjennomslag i en rekke viktige saker.

Mer fleksibilitet i foreldrepermisjonen, med en tydelig barseltid øremerket mor, og egne uker øremerket far, hadde stor oppslutning i landsmøtet. - Jeg er veldig glad for at vi klarer å balansere de ulike behovene til barnas beste, sier leder i Senterkvinnene Beate Marie Dahl Eide. - Det er viktig at de har mor hos seg i de første ukene, men også at flest mulig får den gode tilknytningen til far som etableres når barnet har ham for seg selv.

Skolemat fikk også stort flertall i landsmøtet, og den bør være gratis! - Dette er et så viktig forebyggende arbeid, sier styremedlem Wenche Skallerud. - selv om det kan høres ut som et dyrt forslag, er jeg sikker på at det vil betale seg gjennom større læringsutbytte, mindre mobbing og bedre folkehelse.

Andre vedtak vil vil trekke fram fra behandlinga er:

- økt forskning på kvinnesykdommer

- intensivordning for reparasjon, gjenbruk og gjenvinning

- beholde kontantstøtta for de minste barna

- løpende barnehageopptak

- inkorporere FNs konvensjon for rettigheter til personer med funksjonsnedsettelser i norsk lov