Meny
barn-barnehage-omsorg-37679036385_61ffb00718_o

Tydeligere klasseskiller og økt fattigdom

Senterkvinnene mener at regjeringen må ta ansvar å løfte folk ut av fattigdom. Økende priser på strøm, drivstoff og mat gir mer fattigdom som igjen gir dårlig helse og sosiale ulikheter.

Rentespøkelset henger som en trussel for de som har skaffet seg egen bolig.  Antall inkassosaker øker i følge analysesjef Magnus Solstad i inkassoselskapet Kredinor. Folkehelsen blir dårligere når pengene ikke strekker til. 600 000 personer i Norge har en økonomi som så vidt går rundt fra måned til måned.

Muligheten for å ta gode helsevalg reduseres med dårlig økonomi. Det kan være å velge den sunne maten, trene og tenke på forebyggende helseaktiviteter. Dette rammer spesielt barn og unge når foreldre må velge mellom mat og fritidsaktiviteter. Køene ved landets matsentraler sier også mye om situasjonen.

Sett i betraktning av at medianinntekten i Norge er 431.000,- (når vi fordeler alle lønningene fra lavest til høyest, er medianen verdien akkurat på midten), er det feil å bruke gjennomsnittslønn for å regne på familienes behov.

Vi må unngå å havne i samme situasjon som vi ser i andre land der sosial ulikhet bidrar til opprør og voldelige demonstrasjoner.

Derfor mener Senterkvinnene at

  •  øke minstefradraget og trinnskatten
  • for lavinntektsfamilier med mange barn må det settes inn spesielle tiltak
  • Strømstøtten bør ikke påvirke nivået på bostøtte eller andre stønader