Meny
Kryss

Fremdeles underrepresentert

Kvinner utgjør halvparten av befolkningen, men det er fremdeles et stykke igjen til lik representasjon i folkevalgte organer. Ved kommunevalget kan velgerne være med å påvirke ved å krysse.

Alle de politiske partiene har flest menn som listetopper ved kommunevalget. I snitt for partiene er 33% av ordførerkandidatene kvinner. Senterpartiet ligger omtrent på snittet og har 43% kvinner på topp. Ordførerkorpset i Norge vil dermed ha en klar overvekt av menn også i neste periode. 

En klar bevissthet om kvinnerepresentasjon og tydelige retningslinjer i partiet har heldigvis ført til at vi har svært mange kvinner på 2.plass på listene. Senterpartiet er også det partiet som har forhåndskumulert størst andel kvinner. Det er med å sikre viktig representasjon av begge kjønn i kommunestyregruppene.

Det er ikke mulig å sikre representasjon av alle grupper, alle aldere, alle deler av kommunen i kommunestyrene i en hver kommune. Vi kunne ønsket oss mange flere både unge og eldre folkevalgte, både funksjonshemmede, innvandrere og andre grupper er underrepresentert. Men at vi ikke klarer å nærme oss likhet i representasjon av kvinner og menn, når vi ser på alle kommunene og alle partiene over ett, er ganske utrolig.

Velgerne kan påvirke hvilke personer som kommer inn i kommunestyrene i stor grad. Ved å sette kryss foran et navn vil denne personen "rykke fremover i køen" og øke sin sannsynlighet for å bli valgt inn. Dessverre har det tradisjonelt vært menn som har fått flest kryss av velgerne også.

Senterkvinnene mener vi må bli mer bevisste på å også krysse kvinner. Vi trenger de erfaringene og synspunktene som kvinner i alle aldere har med seg inn i politikken.