Meny
helsebygg---eldre---omsorg_38076722412_o

Den store forskjellen – et problem for samfunnet

Skal vi ha nok arbeidskraft, og stor deltagelse i arbeidslivet, kan ikke halve befolkningen ha sykdommer som ikke er "viktige nok" til å bli forsket på, diagnostisert eller behandlet.

Norge mangler arbeidskraft, det brukes tiltaksmidler, forskningsinnsats og mange politiske diskusjoner på å finne gode løsninger for å få rekruttere flere til arbeidslivet. Samfunnet vil ha stor nytte av at de som klarer å jobbe litt, får en tilknytning til arbeidslivet, og at de som orker å jobbe litt lenger, bidrar utover i 60-årene. Senterkvinnene mener noe av løsningen er å finne i Kvinnehelseutvalgets forslag til tiltak.

Å sikre trygg og god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er viktig for at unge kvinner kan delta i arbeidslivet selv om de får barn. I mange yrker krever det ulik grad av tilrettelegging, men kunnskap, trygghet og kort vei til helsehjelp vil for mange være det aller viktigste for å holde seg i arbeid gjennom svangerskapet, og komme tilbake i jobb etter permisjonstiden.

Svært mange kvinner opplever også svangerskap som ikke går som planlagt. I dag er oppfølgingen etter både spontane og provoserte aborter varierende og mangelfulle, og mange har fysiske eller psykiske plager som hindrer dem i å jobbe fullt etter en slik opplevelse. Bedre helsoppfølging av kvinner i denne situasjonen er viktig for helsen til kvinnene og deltagelsen i arbeidslivet.

Mange typiske kvinnesykdommer gir ufrivillig fravær fra skole og arbeidsliv, men er så lite forsket på at utredninger og hjelp kommer altfor sent. Endometriose, adenomyose og vuvlalidelser er godt kjente helseplager som i dag tar årevis å diagnostisere og dermed gir mange fraværsdager og redusert yrkesdeltagelse.

Kvinner i overgangsalderen er normalt en stor ressurs i arbeidslivet. Økt kunnskap, bedre behandling og mer individuell tilpasning som kan gi reduserte plager, vil også her gi bedre helse for kvinnene, større arbeidsdeltagelse og stor samfunnsnytte.

Det skal være lov å være syk, og vi er glade for at vi har gode ordninger for de som trenger å jobbe redusert eller være borte fra jobb noen dager. Men når lite kunnskap, lav status og dårlig kommunikasjon fører til unødvendige helseplager, redusert arbeidsevne og større fravær for kvinner enn for menn, må det gjøres tiltak.

 

Senterkvinnene vil oppfordre regjeringen til å ta «Den store forskjellen» (NOU 2023:5) på største alvor. Det vil gi kvinner i Norge bedre helse, og hele samfunnet stor nytte.