Meny
God helse er ett av FNs bærekraftsmål

Kvinnehelse er ikke bare et kvinneproblem

Senterpartiet arbeider for å øke forskning på kvinnesykdommer gjennom økte forskningsmidler. Vi trenger å forstå bakgrunnen for disse sykdommene, vi trenger at våre kvinner blir tatt på alvor.

 

Tenk deg at du er en 30 års gammel kvinne, normalt sett frisk, i full jobb, og med familie, hus og hjem. Tenk deg at du plutselig en dag får så intense smerter i underlivet at du ligger på gulvet og vrir deg. Du svimer av og kaster opp av smerter. Tenk deg at disse smertene kommer og går, helt totalt uforutsigbart. Du kryper hjem fra jobb, klarer ikke følge opp barna dine og alt som heter husarbeid må glemmes. Du prøver bare å overleve de neste ti minuttene.

Tenk deg at din datter eller barnebarn på 14 år har så ekstreme mensblødninger at de største tampongene i kombinasjon med bind ikke er nok. At hun blør igjennom før hun rekker til skolen om morgenen, eller i frustrasjon prøver å bruke to tamponger samtidig. Blødningene følger ikke syklus, og ledsages av store smerter. Jenta du engang kjente som aktiv, sitter nå fastlåst på rommet sitt av frykt for å blø igjennom ute blant folk.

Kvinnehelse er et tema som har vært mye diskutert. Målet med Senterpartiets helse- og velferdspolitikk er å skape helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og utjevne geografiske og sosiale helseforskjeller. Alle skal sikres tilgang til nødvendige helse og velferdstjenester, uavhengig av sosial, kulturell, språklig og geografisk tilhørighet. Dette gjelder også for kvinner.

Begge de innledende eksemplene er faktiske pasienthistorier. I begge tilfellene tok det for lang tid å utrede og å behandle. Begge tilfellene ble henvist til en rekke andre undersøkelser, før de kom til riktige klinikk i spesialisthelsetjenesten. I det ene tilfellet medførte det en langtidssykemelding fra jobb, i det andre tilfellet urovekkende fravær og store faglige hull fra skolen. Der den ene kunne behandles ved det lokale sykehuset, måtte den andre reise fra nord til sør der kompetansen var.

I Sverige og Danmark har man kommet mye lengere på forskning og behandling av typiske kvinnesykdommer. Endometriose, som ca. 1 av 10 fruktbare kvinner rammes av, kan være en ekstrem fysisk og psykisk påkjenning. Man vet også at flere med denne smertediagnosen har vurdert å ta sitt eget liv. Sett i forhold til eksemplene i starten av innlegget, kan vi alle tenke oss for en belastning det er å leve slik.

Senterpartiet arbeider for å øke forskning på kvinnesykdommer gjennom økte forskningsmidler. Vi trenger å forstå bakgrunnen for disse sykdommene. Vi trenger god nok kunnskap i førstelinjen til å gjenkjenne disse. Vi trenger å gi adekvat behandling. Vi trenger at kvinner på 30 år er i arbeid når det lar seg gjøre. Vi trenger at jenter på 14 år gjennomfører skolen. Vi trenger at våre kvinner blir tatt på alvor.

 

Troms Senterkvinner

v/Jill-Gøril Samuelsen