Meny
Studiehefte kvinner i  politikken forside

Kvinner vil, tør og kan!

8.mars er fortsatt en viktig dag å markere.

Innlegg fra Troms Senterkvinner

Gratulerer til Maren Lundby med VM gull i hopp storbakke og til kombinert jentene som alle sto på pallen da kvinne konkurransen for første gang ble arrangert i et VM. Det viser seg at kamp nytter! Selv om det skulle være en selvfølge at kvinner er likestilt i idretten i år 2021.

8. mars er fortsatt en viktig dag å markere. Dette er en dag hvor kvinners situasjon og posisjon står på dagsorden. Vi er fortsatt ikke der at kvinner har like muligheter og like rettigheter.

Diskriminering og undertrykkelse på grunn av kjønn finnes fortsatt i mange land. Det er fortsatt slik at diskriminering og vold mot kvinner og jenter ikke blir straffet. Seksuell vold som våpen i konflikter og krig brukes fortsatt.

70% av verdens fattige er kvinner. Ekstrem fattigdom er tett knyttet til likestilling og kvinners rettigheter. Det er flere årsaker til at kvinner er blant de fattigste i verden. Dette handler om tradisjonelle holdninger og skikker, mulighet for utdanning og arbeid. Det er fortatt hindringer for kvinner i arbeidslivet. Blant annet er mulighet for fast arbeid med lønn god nok til å kunne forsørge seg selv, dårligere for kvinner enn for menn.

 Selv i Norge, som jevnlig kåres til verdens mest likestilte land, har vi store forskjeller i arbeidslivet. Tall fra barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet viser at tre av fire toppledere er menn og at kvinners årslønn fortsatt ligger under menns årslønn. Kvinnedominerte yrker har selv i Norge utfordringer med ufrivillige deltidsstillinger. Dette ser man blant annet i stor grad i helsevesenet som fortsatt er kvinne dominert. Blant sykepleiere og helsearbeidere er det fortsatt mange deltidsstillinger til tross for at vi vil mangel helsepersonell i årene som kommer.

Disse saken er viktige også på andre dager en den internasjonale kvinnedagen. Det er viktig å kjempe for kvinners rettigheter, og vi har fortsatt en lang vei å gå!

 

Styret i Troms Senterkvinner