Meny
Wenche på talerstolen

Mer forebygging!

Publisert: 17 03 2023

Her kan du lese Wenche Skalleruds innlegg til landsmøtet i Senterpartiet:

Kjære landsmøte og dirigenter!

Tusen takk Trygve og Marit for en inspirerende tale og at dere har en tydelig plan for oss videre!

Senterkvinnene har også en plan i partiet vårt, vi skal sørge for gjennomføring av avgjørende saker i regjering, hvor vi kan krysse av for gjennomført politikk! Og vi skal bygge nettverk med alle dere jenter i salen her, som også vil bidra inn i partiet med viktige kvinneperspektiv utover samferdsel, fylkesvei og forsvarspolitikk!

  1. Senterkvinnene vil at FOREBYGGING får et reelt innhold, ikke bare i festtaler!

Et svært viktig tiltak for å forebygge en god fysisk og psykisk helse for barn og unge, er gratis skolemat til alle! Vi må se et tydelig avtrykk på dette i Statsbudsjettet for 2024!

Norge er en del av en global trend med økende vekt: 1 av 5 barn har overvekt eller fedme og det vil koste oss enormt i helseutgifter dersom vi ikke setter inn tiltak nå. Universelle tiltak som gjennomføres i skolen kan gi alle barn og unge sunne alternativer som vil spare oss ressurser både menneskelige og økonomiske, på kort og lang sikt. Dessuten er det sosialt og økonomisk utjevnende og et godt bidrag til familier som lever i fattigdom. La oss slippe å fedmeoperere barn som de har startet med i USA!

Vi må sette inn tiltak som gjør det lettere å velge sunt, mer kunnskap og lavere priser på sunne matvaner. Markedsføring fra influensere som gjør sjokoladeboller, godterier og energidrikker trendy, bidrar nettopp til fedme blant barn. På tide å forby denne reklamen? Alkoholreklame er ikke lov, hvorfor gjøre unntak for de som virkelig tar skade av dette? Vi trenger et lovforbud mot reklame for usunn mat og drikke for barn under 18 år! Bransjens selvreguleringsordning fungerer ikke! Ser frem til den nye Folkehelsemeldingen og hvordan regjeringen kan ta tak i disse utfordringene som garantert tas opp der.

  1. Størrelsen på lommeboka kan ikke bestemme barn og unges oppvekstsvilkår.

Den generelle prisøkningen påvirker alle, men aller mest for de som har svak økonomi fra før. Barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge, lever i et samfunn som til en viss grad ikke forstår hvordan dette påvirker dem. Senterkvinnene mener vi som politikere må legge til rette for å bøte på noen av de negative konsekvensene ved å vokse opp i en lavinntektsfamilie. En vei er å øke grunnsatsene slik at vi demmer opp mot de uverdige køene til matsentralene.

  1. Forebygging er også satsning på KVINNEHELSE, som lønner seg på kort og lang sikt!

Kvinnehelseutvalget lister opp 75 tiltak og ber om 1mrd ekstra. La oss vise at denne regjeringen var den som satte fart på kvinnehelseforskningen og ga jenter med f.eks endometriose et respektabelt behandlingstilbud over hele landet!

Det er sløsing med ressurser og et stort samfunnsproblem at mange kvinner ikke får en diagnose eller rett behandling når de oppsøker helsetjenesten. Mange blir stående utenfor arbeidslivet og koster samfunnet milliarder av kroner. Utenforskap, skam og manglende tilhørighet og mestring i arbeidslivet er et stort tap for enhver kvinne som ikke kan bidra til fellesskapet.

  1. Forebygging er trygge fødetilbud og akuttberedskap over hele landet, og Senterkvinnene har skarpt fokus på dette i vårt arbeid. Dette er trygghet for kvinner spesielt i distriktene.

Norge opplever synkende barnetall som på sikt bidrar til færre omsorgshender og svekkelse i arbeidsstyrken framover. Som ansvarlig regjering må vi i sterkere grad legge til rette for gode permisjonsordninger og at kostnader forbundet med å ha barn reduseres. Økonomisk trygghet øker sannsynligheten for å få flere barn og det kan vi gjøre noe med. Spesielt for yngre kvinner som ikke har opparbeidet seg alle rettigheter. Dermed utsettes første barn for å tjene opp rettigheter. Her må vi gjøre noe for denne gruppen av kvinner.

  1. Senterkvinnene er opptatt av internasjonal solidaritet og er opptatt av konkrete tiltak for verdens kvinner.

Giftangrepet på jenter i Iran sier noe om presteskapets trussel for retten til utdanning og kampen for kvinners rett å kle seg som de vil. Vi må ikke glemme Mahsa Amini som døde i moralpolitiets varetekt. Norge må også fortsette å øke presset på Taliban for jenters kamp for utdanning i Afghanistan.

Anne-Beate: ta initiativ til at Norge kan lede et globalt og digitalt utdanningssystem som kan gi studenter rammet av krig og konflikt tilgang til utdanning, og støtte universiteter som ønsker å utvikle dette.

  1. Jeg har nevnt saker som omhandler barn og unges oppvekstsvilkår, kvinnehelse, fødetilbud og internasjonal solidaritet. Senterpartiet som et bredt folkeparti må utvikle politikkområdene i et kvinneperspektiv og som også skal nå nye velgergrupper. Vi trenger en sterk kvinnebevegelse i Senterpartiet, er du ikke medlem enda, meld deg inn i Senterkvinnene, det er faktisk helt gratis!