Meny

Leirskoleopphold for elevene i grunnskolen

Valget nærmer seg, og partiene markerer seg med både store og små, men viktige saker. Senterpartiet blir i media og av andre partier ofte framstilt som et parti som kun er opptatt av desentralisering, landbruk og rovdyrpolitikk.

De som leser det nesten 90 siders partiprogrammet vil se at vi absolutt har et bredt og helhetlig program for hele landet, for alle deler av samfunnet og folk i alle livsfaser og situasjoner. Og noe av det viktigste er skolepolitikk. Det er mange temaer å fokusere på, og selvfølgelig er det hva elevene skal lære og hvordan dette skal foregå som er det viktigste.  

Men i grunnskolen skal det legges grunnlag for at ungene våre skal bli godt rustet til å gå videre i livet, gjennom videre utdanning og etter hvert jobb og familieliv. Dessuten skal de rustes til å takle både gleder og sorger i hverdagen. Mange elementer er med på å gi barna våre ballast med seg videre.
Og da vil jeg gjerne framheve det å komme på et leirskoleopphold i løpet av barnetrinnet, eller tidlig i ungdomsskolen.

På grunn av dårlig kommuneøkonomi er dette mange steder kuttet ut, eller at det må samles inn penger til det. Gratisprinsippet som gjelder i den offentlige skolen gjør at leirskolen ikke kan betales av foreldrene. Derfor gjelder det å finne kreative metoder for å få inn nok penger til dette, noe som også kan virke som et stressopplegg for mange foreldre. I denne sammenhengen kan det også bli synliggjort forskjeller mellom familier, der gratisprinsippet likevel blir brutt – enn på en mer skjult måte. 

Mange synes det er viktig at elevene får reise på leirskole, da de selv har opplevd at leirskole har gitt dem mange gode minner og vært viktig både faglig og sosialt. Det har ofte stor betydning for samholdet mellom elevene, og nye vennskap oppstår i andre omgivelser enn de vante. Vi skal heller ikke undervurdere utjamningseffekten, mange barn opplever aldri å komme på en ukes opplevelsesferie.

Økonomisk sett kan det ikke være store summen i forhold til det som blir brukt på hele utdanningsløpet. Men for hver enkelt kommune virker det mye når budsjettet skal gå i hop. Derfor må staten bevilge disse midlene, slik at alle elever sikres rett til et leirskoleopphold. Og dermed må det inn i opplæringsloven. Det kan ikke fortsette som nå – at det varierer fra kommune til kommune – eller fra skole til skole. Mange stemmer til Senterpartiet øker sjansen for at leirskole skal bli en selvfølge. Godt valg!

Lise Hammerud
Sentralstyret i Senterkvinnene