Meny
Fylkesleder i Hordaland, Herborg Nordtveit

Likestillingskamp om arbeidstøy

I mange kvinnedominerte yrker må man selv stå for arbeidstøy, også i situasjoner der menn i lignende situasjoner blir kledd opp fra ytterst til nesten innerst.

I svært mange kvinnedominerte yrker er det forventet at man bruker eget tøy på jobb, eller at man får utdelt svært begrenset med arbeidstøy selv om man blir utsatt for store utfordringer.

Lærere og annet personale i skoler og barnehager stiller stort sett på jobb i eget tøy selv om de må håndtere våte utedresser, lim og glitter, barn som biter og turer og uteundervisning i all slags vær.

I hjemmesykepleien er det vanlige tynne bomullsbukser og -trøyer. De arbeider hele døgnet gjennom og i allslags vær. De jobber utendørs på noen arbeids oppgaver, og må noen ganger gå for å komme frem til brukerne.

 De ferdes i hjemmene til alle, uansett alder, livssituasjoner og sykdommer. De kommer i kontakt med alle former for kroppsvæsker, blod, urin, avføring, oppkast osv. Det er ikke alle hjem som er A4, og her jobber hjemmesykepleien også. De håndterer medikamenter som de må beskytte seg mot. Det kan være lukt som er sjenerende og som fører til at hjemmesykepleien må inn på kontoret å bytte uniform i løpet av vakten.

Aller mest problematisk er det for pleiere som jobber med fysisk utagerende innenfor eldreomsorg, rus eller psykiatri, med liten eller ingen mulighet til å beskytte seg med vernetøy. De blir utsatt for lugging, slag og spark og får beskjed om at vernetøy kan virker provoserende på brukeren og gjøre situasjonen vanskeligere.

I mannsdominerte yrker ville dette vært helt uaktuelt. Der får man vinterjakker om man må være utendørs, støvler om man må gå i søle, hørselvern til bråkete arbeidsoppgaver, vernesko hvis noe kan falle på tærne dine, og hvis arbeidsstedet ditt har røyk eller farlige gjenstander blir oppgaven stanset.

Senterkvinnene mener det må bli vanlig å gi arbeiderne i kvinnedominerte yrker fullverdige klær. Alt fra sko, jakke, lue, votter, ull, sommerklær og vinterklær. Vi bor i et langstrakt land med mange forskjellige klima. Da er det viktig at alle har rett og fullverdige arbeidsklær på jobben.