Meny
Åse i generaldebatten

Likestilling er likeverd!

Kvinners rettigheter er under sterkt press i en rekke land, vi må jobbe både internasjonalt og nasjonalt.

Verden i dag er urolig, på grunn av krig, klimaendringer, miljøødeleggelser, naturkatastrofer. Vi har en verden der ledende politikere får befolkningen til å gå ut i gatene i protest, mot ikke-eksisterende demokratiske prinsipper, der det må kjempes for menneskerettigheter og likestilig i bredt perspektiv.

Kvinners rettigheter er under sterkt press i en rekke land; - strenge regler for bekledning og tildekking, - forbud mot å ferdes fritt, - frarøvelse av ytringsfrihet, - nekting av skolegang, - tvangsgifting og – abortforbud, for å nevne noe.

I Norge i dag har vi også utfordringer. Selv om de ikke er på langt nær så alvorlige, gir de likevel en følelse av mindreverdighet. For eksempel at - inntektsgapet mellom kvinner og menn ikke er tettet, - at kvinneyrker er lavt lønnet til tross for stor samfunnsnytte, - forskjeller innen idretten både på lønn og retten til å hoppe i store bakker, - likeverdige behandlingstilbud i helsevesenet, - å bli mobbet og erklært for udyktig som buss- eller trailersjåfører, fisker, brannkonstabel eller som ammende mor i kommunestyret.

Jeg er skremt over at det ser ut til å få lite konsekvenser å mobbe, som når kjente programledere med sitt flåseri mot en dame, får fortsette som før.

Senterkvinnene vil at trakassering og mobbing må tas på alvor og stoppes, og at forskjellsbehandling redegjort for i utvalgsrapporter og utredninger må føre til handling!

Vi krever ikke nødvendigvis likhet i alt, men LIKEVERD!