Meny
stortinget

Likestilling - det handler om raushet!

Torsdag 12 mai var det likestillingspolitisk debatt i Stortinget. .Denne debatten handler om menneskers grunnleggende rettigheter, retten til å leve gode, trygge og verdige liv i vårt samfunn. Senterkvinnene vil takke alle våre representanter for deres viktige og gode innlegg i denne brede, viktige samfunnsdebatten. Dette viser at Senterpartiet ikke lever i en naiv forestillingen om at verden bare blir bedre av seg selv.

Torsdag 12 mai var det likestillingspolitisk debatt i Stortinget, hvor medlemmene av familie- og kulturkomiteen debatterte likestillingspolitisk redegjørelse levert av statsråd Trettebergstuen to dager før.

Det var en debatt med meget god oppslutning, hvor regjeringspartiene deltok med hele 18 talere på talerlisten, 6 av disse fra Senterpartiet. Det er gledelig å se at forståelse av likestilling favner bredt og mangfoldig. Hele 5 av talerne våre ble innvalgt på Stortinget høsten 2021, det synes vi det står respekt av.

Likestilling bør og må stå høyt på politisk dagsorden, dette fordi fremdriften stopper opp om ingen går foran med og leder vei med samlende retorikk og gode politiske verktøy. Denne debatten handler om menneskers grunnleggende rettigheter, retten til å leve gode, trygge og verdige liv i vårt samfunn. Det skal vi ikke og må vi ikke glemme at er utgangspunktet.

«Jeg vil slå et slag for alle de flotte kvinnene og mennene og alle andre som hver dag tar kampen for et mer likestilt samfunn» sa Anja Ninasdotter Abusland arbeids- og sosialpolitisk talsperson fra talerstolen. Hun har nettopp kommet tilbake fra mammapermisjon, og dagens likestilte samfunn er dermed en forutsetning for at hun kan utøve sitt verv som folkevalgt.

Å være likestilt handler ikke om kvotering, om at en person skal ha mer rett enn en annen fordi vedkommende er kvinne, mann, har en funksjonsnedsettelse eller tilhører en religiøs minoritet. Likestillingen har som mål å sikre alle, uavhengig av disse ulikhetene, like rettigheter til deltakelse i arbeidslivet, i samfunnet og i Norge for øvrig. Derfor må virkemidlene som benyttes i likestillingsarbeidet være målrettet og treffsikre. Som å sørge for at de med ulike behov, ikke hindres, men møter en tilrettelagt verden der ute.

«Det hører ikke hjemme noe sted at enkeltmennesker på grunn av sin funksjonsnedsettelse skal utestenges fra samfunnsdeltakelse» sa Kathrine Kleveland kommunalpolitisk talsperson i sitt innlegg.

Og nei, det hører ikke noe steds hjemme i 2022 at vi fremdeles må forklare hvorfor barn trenger like mye tid sammen med mamma som de gjør og har behov for med pappa. Menn er en naturlig del i barnas oppvekst, tidlig læring og for å gi barna et trygt og godt utgangspunkt med grunnleggende og gode verdier intakt. Slik er det, og verken jobb eller andre ting burde gå foran gleden av å være med på å forme og oppdra ens eget barn.

«Eg kjem difor ikkje utanom at likestilling og handlar om fars rettigheter i fødselspermisjon mellom mor og far, og er heilt avgjerande for likestilling i praksis» hilste Hans Inge Myrvold helsepolitisk talsperson som betimelig nok startet sitt innlegg med å takke presidenten for hans tilstedeværelse før han etterlyste flere menn i debatten.

«President, likestilling handler om forbedret livskvalitet. Om at ingen borgere i Norge skal ha et dårligere utgangspunkt fordi de enten er skeive, er religiøse minoriteter, har en funksjonsnedsettelse eller ikke passer inn i noen lederes oppfatning av hva som er rett eller feil kjønn, deres familie situasjon eller om vedkommende har en annen hudfarge. President, den slags holdninger er utdatert og bør oppgraderes.» Margrethe Haarr, likestillingspolitisk talsperson, var meget tydelig i sitt innlegg og levnet ingen tvil.

Utdaterte holdninger bør oppgraderes. Verden beveger seg fremover. Dersom en ikke klarer å ta innover seg det, bør man vurdere å lese seg opp litt. Å fremdeles rakke ned på noen eller tro man er bedre enn mennesker med annen hudfarge – er i beste fall svært uintelligent for å si det diplomatisk. Det burde rett og slett ikke forekomme, ikke i vår opplyste del av verden.

Allikevel møter stadig minoriteter motstand og ugreie opplevelser i deres møte med arbeidslivet og i storsamfunnet for øvrig. Alle kan og skal velge den yrkeskarrieren de selv ønsker og har lyst på. Som Stortingets yngste representant Maren Grøthe sa så godt; «Vi trenger flere mannlige sykepleier og flere kvinner på ingeniørstudiet». Valgene er og forblir våre og ingen andre kan ta fra oss det.  

«Mer likestilling i samfunnet betyr mer stabilitet og ro, mer økonomisk vekst og utvikling» dette sa Åslaug Sem- Jacobsen vår veteran i familie og kulturkomiteen. Kort og konsist, sant og fornuftig. Hvilket betyr at vi alle nyter godt av likestilling i samfunnet og hva er vel en bedre forutsetning for det gode liv enn det?

Senterkvinnene vil takke hver og en for deres viktige og gode innlegg i denne brede, viktige samfunnsdebatten. Dette viser at Senterpartiet ikke lever i en naiv forestillingen om at verden bare blir bedre av seg selv. Snarere tvert imot, dette viser at vi i Senterpartiet har en realisme i møte med disse utfordringene. De tar vi på det største alvor og akter aktivt å arbeide målrettet i og med dette arbeidet og denne problematikken fremover. På vegne av alle, bare slik beveger vi verden fremover.