Meny
2017 I barnehagen

Livet leves lokalt

God kommuneøkonomi er avgjørende for å yte tjenester nær folk, der de bor.

I hverdagen forholder vi oss mer til de kommunale tjenestene, enn til staten. Helsestasjon, barnehage, skole, eldreomsorg, vann og avløp, hvilke områder som skal brukes til bolig, næring og parker, alt dette er kommunen.  Du skal være trygg på at ungene dine har en god skole å gå på i nærmiljøet sitt, og at du har et gamlehjem så nært deg at familien din kan komme på besøk i livets siste fase. For svært mange er kommunen også arbeidsgiver.

Det største hinderet for å gi deg gode, lokale tjenestene er at kommunene har for lite penger. Dårlig kommuneøkonomi gir færre lærere på barne- og ungdomsskolen, kortere åpningstid i SFO og dårligere mat til de som bor på sjukehjem.

Kommuneøkonomien er stram. Regnskapstallene fra 2019 viser tydelig at utviklingen går i feil retning. Koronapandemien har gjort situasjonen enda strammere for kommuner som ikke har blitt full ut kompensert for sine ekstrautgifter og tap i inntekt. I svar på budsjettspørsmål fra Senterpartiet oppgir kommunaldepartementet at 21 kommuner hadde negativt netto driftsresultat i 2016. I 2018 var tallet 95. I 2019 hadde 177 av 422 kommuner negativt netto driftsresultat. Kostra-tallene viser at det faktiske antallet var 183 kommuner i 2019. Flere og flere kommuner ender altså i minus, selv om kommunalministeren fra Høyre insisterer på at kommuneøkonomien er god.  

En nyere trend er at situasjonen ikke lengre bare er vanskelig for de små og mellomste kommunene. Også flere større kommuner opplever å få negative resultater. Dette understreker poenget med at kommunesektoren ikke får tilstrekkelige overføringer til å løse alle sine oppgaver, noe som nå også begynner å vise seg hos de større kommunene.  

Den stadig svakere kommuneøkonomien setter kommunepolitikerne igjen med Svarte Per. Det er lokalt man må velge mellom eiendomsskatt eller kutt i tjenester. Det er kommunepolitikerne som må legge ned skoler eller utsette flere sykehjemsplasser. Realiteten er at Stortinget lover tjenester, men ikke bevilger pengene som trengs for et godt tilbud.

Ved behandlingen av neste års kommuneøkonomi i Stortinget denne uken foreslo Senterpartiet at kommunesektorens inntekter må økes med 3 mrd. kroner ut over regjeringens forslag i kommuneproposisjonen for 2022.

Vi vil ha tjenestene nær folk, der de lever, på sitt sted i sin kommune.