Meny
2020 Ambulansetjenesten på Dombås, Oppland

Staten må ta over eierskapet i Luftambulansen

Leder i Senterkvinnene, Wenche Skallerud, mener det haster med å få eierskapet til luftambulansen i offentlig eie. Dette er kritisk infrastruktur som vi ikke kan leve med at vi ikke vet eierskapet til.

Det er gjennom media gjort kjent at Babcock er kjøpt opp av et britisk oppkjøpsfond. Dagens Næringsliv har i tillegg avdekket at den reelle eieren er ukjent for norske myndigheter. Det er svært bekymringsfullt det vi nå ser utspiller seg.

Luftambulansetjenesten er et helseforetak eiet av de fire regionale helseforetakene. De har ansvaret for den fly operative delen av luftambulansetjenesten i Norge. Den er anbudsbasert og ved siste anbud gikk kontrakten til det britiske eide selskapet Babcock som overtok driften av ambulanseflyene fra 1.juli 2019. Kontrakten går til 2027. Dette selskapet er nå kjøpt opp av et britisk oppkjøpsfond Ancala Partners med ukjente eiere, som man nå må finne ut om kan være i strid med den norske sanksjonslisten.

Luftambulansetjenesten er en kritisk akuttmedisinsk helsetjeneste som også har stor betydning for daglig drift av norske sykehus. Tjenesten representerer viktige samfunnsmessige beredskapsressurser ved storulykker og katastrofer. Den nasjonale luftambulansetjenesten er et avgjørende bidrag til å sikre befolkningen mest mulig likeverdig helsetilbud, spesielt i distriktene. Tjenesten utgjør en viktig del av velferdsstatens verdigrunnlag og sikkerhetsnett. Luftambulansetjenesten fullfinansieres av fellesskapet gjennom statsbudsjettet, og bør da ikke driftes av ukjente aktører i det globale markedet.

I Hurdalsplattformen står det følgende:

«Forberede statlig overtakelse av luftambulansen, og utrede modeller for samarbeid med ideelle, for å avskaffe anbud i tjenesten»

Senterkvinnene mener det haster med å følge opp dette punktet i Hurdalsplattformen, slik at man sikrer statlig drift av luftambulansetjenesten og sikrer livsviktige og stabile helsetjenester i hele Norge.