Meny
Styremedlem i Senterkvinnene Wenche Skallerud

Endringer i lov om voldsoffererstatning

Elisabeth Irgens Hokstad

Styremedlem Wenche Skallerud hadde mandag 25.januar møte med Norske Kvinners Sanitetsforening. Hovedformålet var å lytte til deres synspunkter og få mer bakgrunnsinformasjon om viktige saker for kvinner, hovedfokus ble på mulige endringer i lov om voldsoffererstatning.

Regjeringen har foreslått å endre loven om voldsoffererstatning slik at det må foreligge en dom før penger kan utbetales. Dette vil svekke mulighetene for de aller fleste som i dag får mindre erstatninger, til å få denne oppreisningen. Det vil ramme offer for voldtekter og annen vold i nære relasjoner hardt, siden disse sakene sjelden kommer til en dom i rettssystemet. NKS har engasjert seg sterkt i denne saken og Senterkvinnene ønsker å ta med disse synspunktene videre i sitt arbeid.

Felles interesser som skolemat, fødetilbud og kvinners stilling i samfunnet var også en del av dialogen.

Senterkvinnene er glade for at vi kan ha felles sak med ulike kvinneorganisasjoner når vi er opptatt av de samme sakene, slik at vi sammen kan bidra til et bedre samfunn.