Meny
Wenche Skallerud

Redusert matsvinn - et godt klimatiltak

Sist endret: 05 09 2021

Butikker og matprodusenter kastet over 750 000 tonn spiselig mat. Dette tilsvarer 8% av klimautslippene i Norge. 

Det er tre år siden Stortinget ba regjeringen om å lage en ny Matkastelov.

Norge har forpliktet seg å redusere matsvinnet med 50% innen 2030. Det er Klima-og Miljøverndepartementet med statsråd Rotevatn fra Venstre som har ansvaret for å lage den nye loven.

Ingenting har skjedd og i mellomtiden har butikker og matprodusenter kastet over 750 000 tonn spiselig mat. Dette tilsvarer 8% av klimautslippene i Norge og hadde vært et godt bidrag for å nå klimamålene. Det tilsvarer også klimagassutslippene til 470 000 fossilbiler.

All denne maten kunne også mettet 850 000 mennesker i året. Det sier litt om hvordan mat verdsettes i vår rike del av verden. Bak disse tallene ligger masse innsats og ressurser hos de som produserer maten, enten det er poteter fra Toten eller avokado fra Mellom-Amerika.

Det har også en etisk side, i tillegg til den økonomiske kostnaden.

Frankrike har som kjent vedtatt en ny lov som forbyr de store matvarekjedene å destruere usolgte matvarer. Loven ble enstemmig vedtatt i den franske nasjonalforsamlingen allerede i 2015, og den pålegger supermarkedene å donere usolgt men fortsatt spiselig mat til veldedighet, eller sørge for at kassert mat går til dyrefor.

Alle de store matvarekjedene i Frankrike må ifølge Matkasteloven, inngå kontrakter med veldedige organisasjoner som skal formidle de usolgte matvarer til dem som trenger det. Det viser at det går an å etablere en slik lov i Norge som kan bidra til å minske det store matsvinnet.

Senterpartiet vil motvirke matsvinnet gjennom tett samarbeid med produsent – og salgsleddet slik at matsvinnet reduseres og overskuddsmat gis bort.

Troms Senterkvinner er glad for at Senterpartiet fortsatt jobber for en Matkastelov. Etter høstens valg med Sp i regjering må derfor denne loven iverksettes så raskt som mulig.

En Matkastelov vil være et svært viktig klimatiltak, og samtidig sende et viktig signal om matens verdi, lokalt og nasjonalt.

Troms Senterkvinner

v/Wenche Skallerud (leder)