Meny
cav_nepal_redigert-4848

Verdens miljødag – internasjonal solidaritet

Senterkvinnene har i en årrekke markert verdens miljødag, 5.juni, sammen med resten av senterbevegelsen. I år er fokuset «Vi har bare en jordklode», og vi samler inn økonomisk støtte til et prosjekt vi samarbeider med Utviklingsfondet om i Nepal.

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land og preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Dette rammer befolkningens livsgrunnlag.

I Nepal får 68% av befolkningen sin inntekt gjennom landbruket og sektoren bidrar til hele 34% av landets brutto nasjonalprodukt (BNP). Det er derfor helt nødvendig å utvikle det lokale jordbruket der på en måte som er tilpasset de lokale forholdene og de endrede klimatiske forholdene. Ved å hjelpe hver enkelt familie til å forvalte sine jordressurser best mulig, bruke lokalt tilpassede frø og få et godt utviklet vekstskifte, sikrer man livsgrunnlaget for folk der de bor.

Nepal er rangert på 144 plass på FNs likestilingsindeks. Ved å gi kvinner opplæring og rådgivning er prosjektet også med på å gjøre samfunnet mer robust. Nepal er et ferskt demokrati, og ved å gi kvinner kunnskap om både praktiske yrker og demokratisk påvirkning blir det mange flere som kan være med å utvikle samfunnet både økonomisk og demokratisk.

Til tross for noen framskritt i fattigdomsreduksjon i Nepal de siste årene, er Nepal fortsatt et av verdens fattigste land. Senterkvinnene ønsker å bidra til at det blir en positiv utvikling for de som bor der ved å hjelpe lokalt. Lokal matproduksjon og økt likestilling er to av de elementene som bidrar i riktig retning. Ved å Vippse til #506624, kan du også være med å bidra.