Meny
cav_nepal_redigert-5263

Verdens miljødag for Norge og veden

Prosjekter som bidrar til at mennesker og lokalsamfunn kommer seg ut av sult og fattigdom er viktige både for de som får hjelpen og for resten av verden

Verdens miljødag blir markert 5. juni hvert år. Dagen ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål, og behovet for en slik dag har ikke blitt mindre siden da. Tema for årets miljødag er kampanjen "Restore our Earth" med fokus på restaurering og å bygge opp igjen, plante trær, bygge grønne byer, rydde elver og hav og endre matforbruk.

I Senterpartiet har vi brukt dagen til å samle inn penger til miljøprosjekt i et utviklingsland. Vi har nå et flerårig samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Nepal.

Prosjekter som bidrar til at mennesker og lokalsamfunn kommer seg ut av sult og fattigdom er viktige både for de som får hjelpen og for resten av verden. Restaurering av natur er et viktig virkemiddel for å få til det. Matjord som er blitt dårligere av avskoging, monokultur, tørke eller flom trenger gjenoppbygging og andre tiltak for å bidra til økt matproduksjon. I Nepal importerer de halvparten av maten sin fra India, noe de med små investeringer kunne ha forbedret til å bli mer selvforsynte. Det vil i tillegg gi en god sysselsettingseffekt og hindret folk i å måtte forlate hjemmene sine for å finne jobb andre steder.

Også i norske lokalsamfunn er det natur som trenger å gjenoppbygges eller å tilbakeføres. Plukking av plast på strender og langs elver er en typisk lavterskelaktivitet som alle kan delta i. Fjerning av stillehavsøsters langs strender og svaberg, eller andre svartelista arter på land, er også gode bidrag for å tilbakeføre naturen til det opprinnelige.

Andre naturtyper krever mer politisk handling. Beitelandskap på fjellet og i skogen gror nå i stadig større grad igjen, og det svekker vilkårene for en rekke arter av planter og dyr. For Senterpartiet er opprettholdelse av et desentralisert landbruk med setring og aktiv beitebruk en viktig sak, både for den nasjonale matproduksjonen og for å ivareta viktige kulturlandskap.

Verdens miljødag er en viktig påminning på at vi alle kan gjøre en innsats i vårt lokalmiljø, og at tiltak i hele verden påvirker både lokalt og internasjonalt.