Meny
Bare en jord

Bare en jord

Alle må tenke globalt og endre vaner lokalt, når vi sammen skal gjøre nødvendige endringer. Som enkeltmennesker kan vi ikke redde verden alene, men sammen kan vi få til mye.

Verdens miljødag, 5.juni, har temaet «Bare en jord», og handler om at jordkloden er vår eneste beboelige planet og derfor må vi ta vare på den.

Senterkvinnene er opptatt av at vi alle må engasjere oss for å redusere klimaendringene, redusere tapet av natur og biologisk mangfold, hindre forurensning og redusere avfallet. De fleste bedrifter og organisasjoner tar nå dette utgangspunktet i sine planer og tenker langsiktig for å gjøre sin del av oppgaven. De vet at kravene til utslipp, ny teknologi, redusert energibruk og dokumentasjon kommer til å øke.

Som politikere må vi bruke samme tankegang når vi lager regelverk og planlegger både lokalt og nasjonalt. Vern av matjord, langsiktig forvaltning av naturressurser, vedlikehold av bygninger og infrastruktur, gjenbruk av materialer er typisk Senterpartipolitikk. Vi må være gode til dette nå, og vi må bli enda bedre i framtida. Samtidig som vi må legge til rette for at næringslivet klarer sin del av jobben.

Også som enkeltmennesker må vi tenke globalt og handle lokalt. Ved å kjøpe lokalprodusert mat og andre varer reduserer vi varetransporten og bidrar til lokale bønder og næringsliv. Redusert matsvinn vil bidra positivt for både klimaet og naturen.

Klesindustrien er også en stor forurenser både i produksjonen og som avfall. Ved å klare seg med færre klesplagg, og slite dem litt lenger, kan hver enkelt av oss bidra til en positiv trend.

Plastavfall i havet og i jorda er et stadig økende problem, og enkle grep som å plukke søppel, pante flasker og bruke bæreposene flere ganger kan også være små steg i riktig retning.

Ingen kan redde jorda alene, men vi kan alle bidra med noe. Både i privatlivet vårt, på arbeidsplassen og ved å engasjere oss i partier og organisasjoner kan vi være med å gjøre en positiv forskjell.

La verdens miljødag være en påminning om at vi må ta vare på denne fine jordkloden vår, også for de kommende generasjonene.