Meny
frukt og grønt

Kutt momsen på frukt og grønt

Frukt er sunt! Brus er dumt! Hvorfor gjør vi ikke noe med det?

- et innlegg fra leder Wenche Skallerud

 

Senterkvinnene vil fjerne momsen på frukt og grønt i neste års statsbudsjett. Vi vil også øke momsen på brus og sukkerholdige drikker for å snu forbruket til sunnere produkter. Pris og tilgjengelighet henger sammen. Også politiske beslutninger påvirker hva vi kjøper i butikken. 

Mange sliter i dagens dyrtid og forskjellene mellom folk øker. Vi vil ikke at økonomi skal påvirke folkehelsa negativt. I den nye Folkehelsemeldingen legges det frem nye kostråd. Økt konsum av frukt og grønt er blant de viktige kostrådene. Usunt kosthold er en av de viktigste årsakene til sykdom og tidlig død. Det er også en viktig årsak til sosiale helseforskjeller. 

Stadig flere rammes av diabetes. Det gir både dårlig livskvalitet for den enkelte og koster samfunnet dyrt. Vi ser også en fedmebølge. Det gir flere med hjerte- og karsykdommer og kreft. Vi vil få varige forskjeller i samfunnet. Folk har likevel ikke råd å følge kostrådene. Det siste året har prisene på frukt, grønt og fisk økt svært mye. Folk kjøper derfor mindre av disse varene. Barn og familier med lave inntekter rammes, og det skaper større helsemessige forskjeller mellom folk. 

Senterkvinnene vil bruke avgiftssystemet for å unngå noen av disse problemene. Frukt og grønt må bli billigere. Brus, sjokolade og andre søtsaker må bli dyrere. Dette vil hjelpe barn og unge til et sunnere kosthold. Det er både samfunns- og helseøkonomisk lønnsomt å fjerne momsen på frukt og grønt. 

En sterkere omlegging av merverdiavgiftssystemet kombinert med høyere tobakksavgifter, vil gi sunnere kosthold og livsstil. Derfor jobber Senterkvinnene for 0% moms på frukt og grønt. Vi jobber også for full moms (25%) på brus og sterkt sukkerholdige drikker.

Folkehelse er forebygging på mange innsatsområder, vårt forslag er et viktig steg på veien.