Meny
helsebygg---eldre---omsorg_38054466226_o

Senterkvinnene; nettmøter om kvinnehelse, folkehelse og fødselsomsorg

Undersøkelse viser at helse er det viktigste temaet for velgerne før høstens lokalvalg. Mange viktige saker er til behandling nå. Senterkvinnene arrangerer nettmøter i starten av mai om: - kvinnehelse, - folkehelse og - fødselsomsorg-

Helse er det aller viktigste temaet for velgerne før høstens lokalvalg. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Aftenposten. Menn og kvinner tenker noe ulikt. Menn legger mest vekt på saker som påvirker lommeboken, mens kvinner ser mer til saker som handler om mennesker.

Velgerne til de ulike partiene legger vekt på ulike saker. Før høstens valg er sosiale forskjeller i samfunnet den viktigste saken for dem som stemmer Rødt, SV og Senterpartiet.

Aftenpostens undersøkelse vi ser at Helse er den saken aller flest velgere er opptatt av; hele 25% sier det er viktigst. Både i store og mellomstore kommuner er dette saken som kommer på topp, mens det i kommunen med færre enn 5000 innbyggere er eldreomsorg som er viktigst og helse kommer på en delt andre plass.

Senterkvinnene inviterer til nettmøter om tre av de temaene som er aktuelle nå. Det blir mulighet for å lære litt mer, og komme med innspill til hva Senterkvinnene bør prioritere når vi skal jobbe internt i partiet med disse temaene.

Kvinnehelse torsdag 4.mai kl. 20.

Elisabeth Swärd fra Norske Kvinner Sanitetsforening, var med i regjeringens Kvinnehelseutvalg, og orienterer oss om hva de mener er de viktigste tiltakene.

Klikk her for å bli med i møtet

Utvalgets innstilling kan du lese her: NOU om kvinnehelse

Folkehelse tirsdag 9.mai kl.20.

Mina Gerhardsen fra Nasjonalforeningen for Folkehelse innleder om deres syn på regjeringas Folkehelsemelding. Rådgiver på Stortinget Oda Maria Hokstad orienterer om hvordan det jobbes med denne saken i partiet.

Klikk her for å bli med i møtet

Stortingsmeldinga kan leses her: Regjeringas folkehelsemelding

Fødselsomsorg torsdag 11.mai kl 20.

Jordmor og leder i Senterkvinnene i Akershus, Annett Hegèn Michelsen deler av sin erfaring. Stortingsrepresentant Lisa Marie Klungeland orienterer om temaet sett fra Stortinget.

Klikk her for å bli med i møtet

Vær obs på at det er ulike lenker til de ulike møtene.