Meny
Gode lokale programprosesser_edited-3

Nominasjon og kvinnerepresentasjo

Publisert: 08 06 2022

I en runde blant fylkeslederne i Senterkvinnene kom det opp flere tiltak som kan hjelpe for å rekruttere og beholde kvinnelige folkevalgte.

Lokal- og fylkeslag over hele landet er i gang med nominasjonsarbeidet. Å rekruttere personer til å stå på valglister til kommunevalg og fylkestingsvalg er en viktig jobb. De som står på listene bør representere kommunen sin på en god måte, de bør gjenspeile befolkningen, forskjeller i alder, bosted, interesser, kunnskap og selvfølgelig være av begge kjønn.

En del steder oppleves det som vanskeligere å rekruttere kvinner til valglistene enn å rekruttere menn. Det er også en gjennomgående trend at kvinner oftere bare sitter i en valgperiode, mens menn ofte sitter lenger. Det får de konsekvensene at det i større grad må rekrutteres inn nye kvinner hvert fjerde år, og at de kvinnene som stiller opp er mindre erfarne og mindre rutinerte.

I en runde blant fylkeslederne i Senterkvinnene kom det opp flere tiltak som kan hjelpe for å rekruttere og beholde kvinnelige folkevalgte.

I Rogaland har alle de politiske partiene gått sammen om en rekrutteringsprosess der de oppfordrer til å svare «Javell» til å stå på listene, og viser fram kvinnelige forbilder for å inspirere til deltagelse. Ved å anerkjenne problemstillingen og jobbe sammen får man økt bevissthet rundt at rekruttering ikke kommer av seg selv, man må jobbe målbevisst.

Fra Finnmark fikk vi eksempler på konkrete tiltak for å legge bedre til rette for deltagelse for alle aldersgrupper og begge kjønn. At offentlig møtevirksomhet bør være på dagtid, trekkes fram som en viktig forutsetning for at personer med omsorgsoppgaver kan delta i demokratiet. De fremhever også økonomiske støtteordninger for barnepass eller andre omsorgsoppgaver som spesielt viktig.

De økonomiske godgjøringene som gis i politikken er i mange tilfeller ikke tilpasset personer som er selvstendig næringsdrivende eller jobber turnus. Også personer som mottar trygd eller andre offentlige ytelser vil i mange tilfeller tape økonomisk på å delta i lokaldemokratiet. Dette begrenser representasjonen fra personer som kunne vært viktige stemmer for et hvert parti.

Mange kvinner framhever nettverk og kollegastøtte som et viktig tiltak for å ville stille opp og fortsette i politikken. Det kan være gjennom Senterkvinnene eller andre parti-interne fora, men også møter med kvinner på tvers av partigruppene praktiseres mange steder.

Denne helgen skal Senterkvinnene ha kurs for å motivere kvinner til å delta som folkevalgte. Interessen for påfyll og motivasjon er stor, selv om ikke alle har mulighet til å delta. Vi ønsker alle nominasjonskomiteer lykke til med arbeidet, og gleder oss til valgkamp med mange gode kandidater på listene.