Meny
Anna Cecilie Jentoft

Nytt fylkeslag: Senterkvinnene i Nordland er etablert

Publisert: 05 07 2022

Anna Cecilie Jentoft ble valgt til leder da Senterkvinnene i Nordland avholdt konstituerende årsmøte 30.juni.

Torsdag 30.juni ble det avholdt konstituerende årsmøte for Senterkvinnene i Nordland. I tillegg til fylkesstyre ble det valgt representanter til både nominasjonskomite, programkomite og arrangementskomiteen for høstkonferansen i Nordland.

Anna Cecilie Jentoft fra Bodø ble valgt som fylkesleder. Hun representerer dermed Senterkvinnene inn i Senterpartiets fylkesstyre.

Vi står denne høsten fram for nominasjonsmøter både for fylket og alle de 41 kommunene i fylket. Senterpartiet har et tydelig mål om lik representasjon av kvinner og menn på listene sine, og noen steder har det vært utfordrende å rekruttere like mange kvinner. Med et tydelig Senterkvinnelag i fylket, håper vi å få større fokus på saker som også engasjerer kvinner til politikken. Det er også viktig for mange kvinner å vite at de har et nettverk av andre kvinner å rådføre seg med, og denne rollen kan Senterkvinnene være med å fylle.