Meny
Mat-fisk-9783230054_1d01571fec_o

Økosystemene i våre fjorder er i stor fare

Resolusjon vedtatt av Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Oslofjorden er bortimot tom for fisk. Der det for få år siden var fisk til alle som ville ut på fjorden for å hente søndagsmiddagen sin, er det nå tomt for fisk, og tilhørende økosystemer er i store vansker. Økosystemene må være friske for at vi skal kunne leve.

Årsakene til mangel på liv er kjente. Det betyr at med mot, vilje og stor innsats er det mulig å få livet i fjorden tilbake.

Kollapsen skyldes overfiske, nedbygging og utfyllinger i strandsonen og stor tilførsel av nitrogen fra urensede avløp. Nylig ble det vedtatt godkjenning av femdoblet nitrogenutslipp fra våpenindustri i Hurum. Utslippet tilsvarer 10 % at det totale utslippet av nitrogen i Oslofjorden.

Forskere mener det fortsatt er mulig å redde fjordene, men det haster.

Problemet syke fjorder gjelder i hele landet, mer eller mindre.  Sørfjorden i Hardanger og Byfjorden ved Bergen har store mengder giftstoffer og metaller som sink, kvikksølv, kadmium og bly lagt seg på bunnen. De ødelegger de respektive økosystemene. Det samme gjelder Sognefjorden, og så kommer de på rekker alle sammen, den ene fjorden etter den andre.   

Årsakene til ødelagte økosystemer er sammensatte, men fellesnevneren er menneskelig aktivitet. Fiskeoppdrett, utslipp fra vann og avløp, avrenning fra landbruk og industri og for den del gruvedeponering er medvirkende faktorer. Det gjøres en innsats på flere fronter, men innsatsen er ikke stor nok, overordnet nok og målrettet nok. Det haster å få friskere fjorder.

Kommunene kan ikke dekke kostnadene for reparasjonsjobben aleine. Staten må bidra og ta et større ansvar.  

Senterkvinnene krever at:

  • det settes et tydelig fokus på temaet fjordenes økosystemer i krise fra Regjeringen
  • målretta, forskningsbasert innsats intensiveres
  • staten bidrar til nitrogenrensing, og at hele vassdrag må sees i sammenheng