Meny
2021 Illustrasjon til rusreform

Opptrappingsplan mot vold

Regjeringen trapper opp tiltakene mot vold i nære relasjoner. Samordning, forebygging og raskere tiltak er viktig!

Bevilgninger for 2024

I budsjettet for 2024 foreslår regjeringen rundt 127 millioner til følgende prioriteringer:

 • 25 mill. kroner til spredning av RISK-modellen til alle politidistrikt
 • 30 mill. kroner til Statens barnehus, herunder avhør av mindreårige mistenkte i barnehus
 • 30 mill. kroner til å avdekke og iretteføre internettrelaterte overgrep mot barn
 • 10 mill. kroner til å etablere en undersøkelseskommisjon for saker som gjelder vold, overgrep eller grov omsorgssvikt mot barn og ungdom
 • 10 mill. kroner til å styrke tilskuddsordningen til foreldrestøttende tiltak i kommunene
 • 6 mill. kroner til å videreføre og styrke forskningssatsingen om utsatte barn og unge.
 • 2 mill. kroner til å videreføre styrkingen av hjelpetelefonen Foreldresupport fra revidert nasjonalt budsjett 2023 i 2024.
 • 6 mill. kroner til å styrke mangfoldsrådgiverordningen (tidligere minoritetsrådgiverordningen)
 • 3,2 mill. kroner til å styrke Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • 1 mill. kroner til å styrke det nasjonale bo- og støttetilbudet for personer over 18 år utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • 4 mill. kroner til å utvide bo- og støttetilbudet med en pilot til plasser for personer over 18 år som har returnert fra ufrivillig utenlandsopphold, og som ikke favnes av dagens tilbud.

Regjeringen foreslår også å bevilge 250 mill. kroner til nye og styrkede tiltak relatert til Opptrappingsplan for psykisk helse og den kommende forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet i 2024.

Regjeringen har i budsjettet for 2024 også foreslått å bevilge 30 mill. kroner til helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3 som gjennomføres av Senter for samisk helseforskning. Spørsmål om vold og overgrep inngår i studien.

I regjeringens etterforskningsløft, er det for 2024 foreslått å sette av 80 mill. kroner til å styrke etterforskning og påtalemyndigheten. Dette vil ha betydning for politiets arbeid med vold og overgrep. Etterforskning med høy kvalitet er viktig for å ivareta rettssikkerheten.