Meny

Senterkvinnenes sentralstyre

Senterkvinnenes sentralstyre ble valgt på landsmøtet 6. april 2014.

Beate Marie Dahl Eide.jpg (thumbnail).jpg

 

 

Leder:
Beate Marie Dahl Eide, Telemark (1981)
e-post: [email protected]; mobil: 917 39 893

Jobber som rådgiver for kontrollutvalgene i Telemark. Er fylkestingsrepresentant i Telemark og var Telemarks stortingskandidat i 2013. Var fylkesvaraordfører i Sør-Trøndelag (2003-2007) og har også vært nestleder i Senterungdomen. Er spesielt opptatt av samferdsel, helse og hvordan staten møter enkeltmennesket.

 

 

 

ÅSe.jpg (thumbnail).jpg

 

Nestleder:
Åse Lilleåsen, Hedmark (1953)
e-post: [email protected], mobil: 950 36 966

 

Jobber som bioingeniør i Sykehuset Innlandet Kongsvinger. Leder for Hedmark Senterkvinner. Er inne i 4. periode som varaordfører i Grue kommune. Er særlig opptatt av miljøspørsmål, desentralisering, nærhet til tjenester, helsepolitikk og sykehusstruktur, velferdspolitikk, utjamning og konsekvenser av globalisering.

 

 

studieleder.jpeg

Studieleder:
Mette Vårdal, Oppland
epost: [email protected]
tlf: 913 68 956

 

Historiker i kulturbedriften Kultivator AS i Vågå.
Kommunestyrerepresentant og medlem i Senterkvinnene i Oppland. Opptatt av utvikling av distriktene og lokalsamfunnet, engasjert i næringsutvikling, skole og miljøpolitikk.

 

anneberger.jpg (thumbnail).jpg

 

 Styremedlem:
Anne Berger, Buskerud
epost: [email protected], tlf: 92218209

Jeg har vært i Kongsberg Kommunestyret siden 1991. Igang med min 7 periode i Kommunepolitikken. Ny periode i Formannskapet.2015-2019. Leder for Skole og Barnehage,1995-1999 Leder for Helse og Sosial, 2001-2003.

 

 

 

 

Styremedlem:
Britt Linda Domben Mulelid, Sogn og Fjordane
E-post: [email protected] mobil: 91639340

Jobber som trusopplærer i Kyrkja Den Norske. Styremedlem i styre i Bremanger SP, sitter i kontrollutvalet i Bremanger kommune. Studieleier i styre i Sogn og Fjordane senterkvinner. Fokus områder samferdsel, skule/barnehage, helsepolitikk og tjenestetilbud.

Liv Norunn L Runde.JPG (thumbnail) (1).jpg

 

Styremedlem:
Liv-Norunn Langeland Runde, Møre og Romsdal (1964)
e-post: [email protected], mobil: 952 79 416

 Jobber som lærer ved en ungdomsskole i Ålesund. Har vært leder for kvinnepolitisk utvalg i Møre og Romsdal inntil det ble nedlagt. Har vært lokallagsleder i Ålesund i 15 år. Sitter som 1. vara til bystyret i Ålesund. Særlig opptatt av skole og utdanning, natur og miljøspørsmål, desentralisering og matsikkerhet.

  

 

Styremedlem:
Anne-Mari Samskott, Akershus
epost: [email protected] tlf: 95818751

Frå Voss, busett i Lillestrøm i Akershus. Styremedlem i Akershus Senterkvinner. Jobbar som rådgjevar i Fagforbundet. Er opptatt av likestilling, lokaldemokrati og sosial utjamning. 

  

 Vararekka:

Lise Hammerud.jpg (thumbnail).jpg

 

 

1. vara: Lise Hammerud, Oppland
Jobber som psykisk helsearbeider /vernepleier i Gjøvik kommune. Er inne i 5. periode i kommunestyret og er nå 1. vara til Oppland fylkesting.  Opptatt av oppvekstvilkår, helse- og sosialpolitikk, landbrukspolitikk og næringsutvikling. 

 

 

  

 

teien1.jpg (thumbnail).jpg

 

3. vara: Ida Kristine Teien, Hedmark (1984)
e-post: [email protected], mobil 46 66 84 24

Jobber som kulturhistoriker på Norsk Skogmuseum. Kommunestyrerepresentant og komiteleder for oppvekst i Elverum. Særlig opptatt av utdanning og oppvekst, miljø, samferdsel og kultur. 

 

 

 

samuelsen1.jpg (thumbnail).jpg

  

4. vara: Signhild Stave Samuelsen, Rogaland (1983)
e-post: [email protected], mobil: 920 18 508

Jobbar som lektor på Bryne ungdomsskule i Time kommune. Leiar for Rogaland Senterkvinner. Særleg oppteken av utjamning, skule og utdanning, nærleik til tenester og internasjonale spørsmål. 

 

 

 

 

 

 

Sonya R Ayara.JPG (thumbnail).jpg

 5. vara: Sonya R. Ayara, Akershus. 

39 år, opprinnelig fra Tunisia.
Jobber i Frogn kommune som Vernepleier/Fagkoordinator i omsorgsbolig for mennesker med utviklingshemming.

Svært opptatt av rettferdighet og at alle skal ha de samme mulighetene uansett kjønn, rase, funksjonshemming eller livssyn.

Sitter i Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, sitter i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og er medlem i ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester (periode 2016-2019).