Meny

Skattejakten – del II

I kommentaren «Skattejakten» i Dagsavisen 29. mars avlegger Hege Ulstein Senterpartiets landsmøte en visitt. Vi i Senterpartiet setter pris på hennes skarpe penn, men denne gangen kunne hun med fordel også hatt et skarpere blikk for hva Senterpartiet faktisk har vedtatt.

Som Ulstein skriver ble en resolusjon om profitt på velferd fremmet på landsmøtet av Senterkvinnene. Et overveldende flertall stemte for å behandle resolusjonen. Det store engasjementet og antall endringsforslag som fremkom gjennom debatten, gjorde at landsmøtet til slutt vedtok å oversende resolusjonen til landsstyret for en grundigere behandling enn hva tiden på landsmøtet gir rom for. Senterkvinnene og Akershus Sp stilte seg bak dette, sammen med den «mannssterke partiledelsen» som Hege Ulstein noe unyansert skriver.

Så skriver Hege Ulstein «Tiden vil vise hvor klokt det var av Senterpartiet å stille til valg uten en klar politikk om velferdsprofitt». Dette er direkte feil. Landsmøtet vedtok i partiprogrammet bl.a. at «Senterpartiet vil arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere». Vi er positive til ideelle og private initiativ, som gårdsbarnehager og foreldredrevne barnehager. Derimot ser vi behov for å stoppe multinasjonale konsern som årlig henter store beløp ut av sektoren – penger som i stedet burde vært brukt på en bedre barnehage for våre barn.

Landsmøtet programfestet også å «avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren». Det trengs å bygges gode, stabile og langsiktige tilbud innen barnevern. Vi håper at vi fra høsten av kan bidra til å skape et bedre barnevern som gir trygghet for barn og for de voksne som jobber med noen av de mest utsatte i samfunnet vårt.

Vi er enig i Hege Ulstein sin betraktning om at samfunnskontrakten står i fare når noen få beriker seg på fellesskapets midler og at «det er et politisk ansvar å hindre at nettopp det skjer». Det ansvaret tar Senterpartiet, noe som tydeliggjøres i programmet som vi går til valg på.