Meny
Anna Cecilie Jentoft

Psykisk helse er hjertesaken til nyvalgt leder for Senterkvinnene i Nordland

Psykisk uhelse påvirker både den som er syk og de pårørende. Anna Cecilie Jentoft engasjerer seg for dem, også politisk.

 Anna Cecilie Jentoft er fra fra gården Sandjorda like utenfor Bodø sentrum og nyvalgt leder for Senterkvinnene i Nordland. Hun er vara til bystyret i Bodø, nestleder av rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Bodø Kommune og nestleder i Bodø Senterparti. 

Hvorfor ble du engasjert i politikk?

Det året Khomeini kom til makten i Iran jeg var 8-9 år og skjønte at dette ikke var bra. Jeg var redd for at jeg ikke skulle få lov til å være fri.

Hva er din hjertesak akkurat nå, eller hva er du aller mest engasjert i?

Aller mest er jeg engasjert i pårørende arbeid i forhold det å være pårørende til personer med psykiske lidelser og psykisk helse.  Pårørendes arbeid sparer samfunnet for mange millioner og det er skremmende å se hvor lite rettigheter og tilrettelegging som er for den som gjør jobben.

Dette er også en kvinnesak siden det også innenfor dette feltet er vi damer som tar de tøffeste takene, veldig ofte er det mødrene, konene, døtrene og søstrene som stiller opp som sjåfører, kokker, terapeuter, økonomiforvaltere, renholdere listen er uendelig. Dette gjør vi i tillegg til å ivareta resten av familien og ikke minst jobb. Egen helse blir ikke prioritert og dessverre sjeldent sett av storsamfunnet. Pårørende må tas vare på og bli anerkjent som den ressursen de er.

Psykisk helse er noe vi alle har, det er for lite søkelys på forebygging og på lavterskeltilbud i hele landet og dette er rett og slett for dårlig for vårt flotte land. Tidlig innsats er noe vi alle vinner på, mennesker blir i stand til å leve med en lidelse, og samfunnet har flere mennesker som bidrar på en bedre måte. Vi vil få bruk for mindre medisiner mindre tvang og de som trenger hjelp slipper å vente lenge på riktig hjelp. For å få dette til må vi skape trygge rammer for å be om hjelp og bryte ned stigma og jobbe med ordene vi bruker om den som er syk.